in

TAR-VABRIGA: U srijedu na vijeću o planu upravljanja pomorskim dobrom

Foto TZ Tar-Vabriga

Općina Tar-Vabriga zakazala je sjednicu općinskog vijeća u srijedu, 31. siječnja 2024. godine s početkom u 18,00 sati. Na dnevnom redu su sljedeće točke:

 1. Donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine
  Tar-Vabriga-Torre-Abrega za razdoblje od 2024. – 2028. godine
 2. Donošenje Odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice te rješavanja
  imovinskopravnih odnosa na nekretninama označenim kao k.č.br. 398/2,
  k.č.br. 400/4, k.č.br. 400/3 te k.č.br. 400/5, sve k.o. Tar
 3. Donošenje Odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretninama
  označenim kao k.č.br. 429/6 te k.č.br. 225/3, obje k.o. Tar.
Foto Pučko otvoreno učilište Poreč

POREČ: Večeras, 30.1., performans i predstavljanje Poeme o rosi čudnovatog beskraja Andreja Zbašnika

Foto HelloIstria - žminj sajam samanj

HELLOISTRIA: Teško bi Žminjci prežalili dan bez svog samlja, tripica i kapuza z ovcon