in

TAR: Vijećnici usvojili veća socijalna davanja – Povećane naknade za novorođečad, pomoć umirovljenicima…

Foto Turistička zajednica Tar-Vabriga - Centar Tara sa župnom crkvom Sv. Martina

Vijećnici Općine Tar-Vabriga na zadnjoj sjednici vijeća usvojili su novu odluku o socijalnoj skrbi kojom se povećavaju naknade korisnicima u skladu s novim Zakonom o socijalnoj skrbi te zbog pružanja višeg standarda življenja svojim mještanima.

Povećan je tako cenzus prihoda za samca na 265 eura, za dvočlanu obitelj na 390 eura, za tročlanu na 515 eura, potom za četveročlano kućanstvo do 640 eura, a za svakog dodatnog člana cenzus prihoda se povećava za 65 eura umjesto dosadašnjih 300 kuna.

Nove su i naknade za svako novorođeno dijete, pa će sada roditelji dobiti 400 eura po djetetu umjesto prijašnjih 2.000 kuna.

Novom odlukom povećane su mjesečne novčane pomoći umirovljenicima, kao i cenzus za ostvarivanje ovog prava koji sada iznosi 265 eura (umjesto dosadašnjih 1.600 kuna). Radi se o socijalno ugroženim umirovljenicima i starijim osobama bez mirovine.

Temeljem odredbi novog Zakona o socijalnoj skrbi, korisnicima zajamčene minimalne naknade osigurat će se pravo na pomoć za troškove stanovanja u visini od 50% iznosa spomenute naknade (zakon predviđa minimalni iznos od 30%). Nova odluka definira veliki broj prava među kojima, osim prethodno navedenih, nalazimo pravo na podmirivanje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću, prehrane djece u osnovnoj školi (ako se to pravo ne priznaje iz drugih izvora), prijevoza srednjoškolaca, učeničke i studentske stipendije, pomoć za troškove prijevoza djece s teškoćama u razvoju i osoba s tjelesnim oštećenjem, pomoć za izvanbolničko liječenje ovisnika o drogama i drugim vrstama ovisnosti, zdravstvena pomoć i njega u kući, pomoć u kući te isplata božićnica i uskrsnica umirovljenicima.

Temeljem nove Odluke, pravo na sufinanciranje dijela troškova smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe, imat će svi mještani s prebivalištem na području Općine Tar-Vabriga u minimalnom trajanju od 20 godina.

Za podmirenje svega navedenog u novoj odluci o socijalnoj skrbi u općinskom proračunu za ovu godinu osigurano je ukupno 82.415 eura.

ljekarna-trg-slobode-porec-prosinac-2021-foto-tanja-kocijancic.jpg

Dežurne ljekarne u Poreču u ožujku – Nedjeljom i praznikom

darivanje krvi krv akcija

U petak u Poreču akcija darivanja krvi