in

Marine na sjeveru bolje nego 2019., južne zaostaju zbog manjka aviolinija

Foto ACI Marine - Umag

“Rezultati za prvih šest mjeseci pokazali su da smo na putu povratka rezultatima iz 2019. Možemo biti zadovoljni i rezultatima iz srpnja i kolovoza. Na razini cjelokupnog sustava ACI marina još nismo u potpunosti na razini 2019., ali smo blizu”, kaže Kristijan Pavić, predsjednik Uprave ACI-ja. No, u najvećem domaćem lancu nautičkih marina ističu da su marine na sjevernom Jadranu ostvarile i bolje brojke nego 2019., a one na jugu, prema Paviću, ipak plaćaju cijenu nedostatka aviolinija i smanjenja broja plovila u čarter floti. 

Koliko se u zadnje tri godine, obilježene pandemijom i ratom u Ukrajini, promijenio broj plovila na stalnom vezu i onih koja u marine dolaze na dnevni vez, odnosno u tranzitu?

– Broj godišnjih vezova već je niz godina manje-više konstantan, uz vrlo mala odstupanja. Iako, treba napomenuti da su plovila u marinama, u prosjeku, sve veća i veća te da je zbog njihovih sve većih gabarita ukupan broj vezova u pojedinim marinama smanjen. Popunjenost, ako uzmemo u obzir, čak i lagano raste. Što se tranzita tiče, sve marine na Jadranu, pa tako i ACI, već niz godina se suočavaju s novim izazovima, a to su razvoj i rast broja nautičkih vezova u lukama otvorenim za javni promet, kao i sve veći broj sidrišta i privezišta ispred ugostiteljskih objekata, posebno na otocima koji uzimaju dio prometa marinama. To nije problem samo ACI-ja, nego svih marina, s kojim se suočavamo u zadnjih petnaestak godina, s razvojem lučke infrastrukture.

Nautički turizam u uvjetima pandemije pokazao se puno otpornijim u odnosu na većinu ostalih vidova turizma. Sada imamo energetsku i ekonomsku krizu izazvanu ratom u Ukrajini. Je li, s obzirom na dobre rezultate koje navodite, nautički turizam pokazao i veću otpornost na ovu vrstu krize?

– Ukratko – je. Iako za dio gostiju cijena goriva sigurno utječe na broj nautičkih milja koje će prijeći tijekom odmora. Osim toga, za sad, ne vidimo veće poremećaje na tržištu i nautika se sigurno pokazala otpornom i u tom dijelu

Izvor Hrvatska udruga turizma

Cijeli članak možete pročitati na linku

Poštujte naše znakove - foto MUP

POŠTUJTE NAŠE ZNAKOVE – Od ponedjeljka u prometu i 36.000 prvašića

lisice policija

Stariji Slovenac krao po Poreču