in

POREČ – Prihodi Turističke zajednice rastu na 20 milijuna kuna – krucijalni projekt u 2020. udruživanje u klaster Porečka rivijera

Danas je u Udruženju obrtnika u Poreču održana 5. sjednica Skupštine TZG Poreča na kojoj su usvojeni program rada i financijski plan za 2020. U programu rada za 2020. planiraju se prihodi u visini od 20.846.310 kuna, što predstavlja povećanje od 5% u odnosu na 2019.

Turistička 2020. bit će, istaknuo je direktor TZ-a Nenad Velenik, godina velikih izazova za sve dionike u turizmu. Već 2019. osjetio se povratak Turske, Grčke i sjeverne Afrike na turističko tržište.

„Na snažniji povratak tih zemalja potrebno je računati i sljedeće turističke godine“, rekao je Velenik. Osim toga, prijetnja hrvatskom turizmu može biti i migrantska kriza te balkanska ruta koja vodi prema Hrvatskoj kao i pitanje Brexita, s obzirom na to da smo posljednjih 5, 6 godina značajnije ulagali na tržište UK-a. Ne moramo posebno spominjati latentni problem radne snage te nekonkurentnost hrvatskog turizma, naglasio je Velenik.

Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, ujedno i predsjednik Skupštine, izrazio je zadovoljstvo godinom za nama, naglasivši kako je rast kontinuiran, ali i održiv.

-Godinu pred nama obilježit će značajna infrastrukturna ulaganja poput uređenja gradske rive ili izgradnje hotela Pical, uređenja novih igrališta te veliki broj kvalitetnih i raznolikih manifestacija po kojima je Poreč već sada prepoznat, rekao je Peršurić i dodao kako se Poreč među prvim gradovima u zemlji opredijelio za to da se paušal iznajmljivačima ne povećava, već je želja bila da sredstva koja bi išla za paušal, vlasnici smještajnih kapaciteta ulože u podizanje kvalitete svoje vlastite ponude i tako skupa rade na ukupnom podizanju kvalitete Poreča.

Program rada predstavio je direktor TZ-a koji se na samom početku izlaganja osvrnuo na ostvareni turistički promet. Na području TZ-a ostvareno je 3,5 milijuna noćenja što je za 2 % više nego u rekordnoj 2018. te 578 tisuća dolazaka, odnosno 3 % više nego prethodne godine. Najbrojniji su bili tradicionalno gosti iz Njemačke koji su ponovno ostvarili najviše noćenja, slijede gosti iz Austrije, Slovenije, četvrto mjesto zauzimaju gosti iz Italije, a peto gosti iz Velike Britanije.

Što se tiče popunjenosti kapaciteta prema kanalu prodaje: „hotelski smještaj bilježi porast od 1 %, privatni smještaj također porast od 1%, kampovi porast od 2%, a nekomercijalni smještaj porast od 3%. Odlična turistička sezona još je jednom dokazala da sinergijom privatnog i javnog sektora Poreč može biti top destinacija ljetnog odmorišnog turizma. Slogan „You complete us“ govori u prilog velikom entuzijazmu svih nas koji smo involvirani u turističku ponudu i koji gostima želimo pružiti nezaboravne trenutke u Poreču“, rekao je Velenik.

Velenik je istaknuo da predloženi program TZG Poreča za 2020. zadanim ciljevima i planiranim aktivnostima predstavlja nastavak provedbe ranije preuzetih aktivnosti usmjerenih prema jačanju snage brenda porečkog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije Poreč, podizanju marketinške vrijednosti destinacije, unapređenju i obogaćivanju turističkog proizvoda destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone te povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone.

U programu rada za 2020. planiraju se prihodi u visini od 20.846.310 kn, što predstavlja povećanje od 5 % u odnosu na 2019. Prihodi od boravišne pristojbe planiraju se u visini od 14.921.310 kn, odnosno 2 % više u odnosu na 2019. Prihodi od turističke članarine planiraju se u visini od 2.625.000 kn, odnosno 1 % više u odnosu na 2019. Prihodi od drugih aktivnosti planiraju se u visini od 1.000.000 kn, odnosno 146 % više u odnosu na rebalans za 2019. Prijenos prihoda planira se u visini od 1.950.000 kn što je 14 % više. Prihodi po ostvarenim donacijama planiraju se u iznosu od 350.000 kn, što je 11 % manje u odnosu na 2019.

Rashodi u 2020. planiraju se u visini od 20.845.533 kn, što predstavlja povećanje od 17 % u odnosu na 2019. U strukturi rashoda u najvećem obujmu planirani su rashodi za dizajn vrijednosti u iznosu od  7.759.000 kn, što predstavlja 37 % ukupno planiranih rashoda, slijede rashodi za posebne programe koji su planirani u iznosu od 4.588.900 kn, što predstavlja 22 % ukupno planiranih rashoda. Transfer boravišne pristojbe gradu Poreču planira se u iznosu od 4.371.310 kn, što predstavlja 21 % ukupno planiranih rashoda, slijede administrativni rashodi u iznosu od 1.884.000 kn, što predstavlja 9 % ukupno planiranih rashoda. Za komunikaciju vrijednosti planira se iznos od 1.845.823 kn, što predstavlja 9 % ukupno planiranih rashoda, distribucija i prodaja vrijednosti u iznosu od 191.500 kn, što predstavlja 1 %, dok marketinška infrastruktura te interni marketing  predstavljaju 1 % ukupno planiranih rashoda.

Neke od aktivnosti planiranih u 2020. su promidžba turističke destinacije na emitivnim tržištima, sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na razini destinacije, koordinacija djelovanja subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, a  radi zajedničke provedbe politike razvoja i obogaćivanja turističke ponude, sudjelovanje u stvaranju uvjeta za učinkovitu koordinaciju javnog i privatnog sektora, poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije u cilju unapređenja općih uvjeta boravaka turista, poticanje i organiziranje manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude, poticanje novih i unapređenje postojećih turističkih proizvoda.

Od kapitalnih investicija u 2020., TZG Poreč planira izgradnju vodenog igrališta – prskališta na plaži Materada jug, kao i sufinanciranje obnove porečke rive. Planira se i nastavak sufinanciranja programa kojim se potiče vlasnike nekretnina na području kulturno-povijesne i urbanističke cjeline grada na obnovu i uređenje njihovih građevina. TZG Poreča financijski podržava program u cilju zaštite kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja. Direktor TZG Poreča Nenad Velenik, istaknuo je i dovršetak uređenja dječjeg igrališta u pješačko-rekreativnoj zoni gradskog kupališta kao i pump track  bike poligon, također u pješačko-rekreativnoj zoni gradskog kupališta.

Od promotivnih materijala u 2020. nastavit će se s tiskanjem imidž brošure „Poreč – You Complete Us“ koja je namijenjena prezentaciji destinacije na turističkim sajmovima na kojima nastupa TZG Poreč, HTZ ili TZIŽ, te posebnim promocijama, kao i turističkim agencijama i novinarima. Dijelit će se na sajmovima i u Informativnom centru TZG Poreča. Tiskat će se i „Informator“, odnosno brošura koja posjetiteljima pruža informacije o ponudi destinacije služeći im kao vodič za vrijeme boravka u destinaciji. Brošura je na raspolaganju u Informativnom centru TZG Poreča, turističkim agencijama, na recepcijama hotela i kampova, u pulskoj zračnoj luci te kod privatnih iznajmljivača. Tiskat će se i planovi grada i brošura „Welcome“. U 2020. planiran je redizajn brošure „Spomenici“ koncipirane kao vodič kroz najznačajnije kulturne i povijesne točke u destinaciji. U planu je i izrada nove brošure „Best Of Poreč“ koja će posjetiteljima i lokalnom stanovništvu ponuditi najbolje eno-gastronomske i autohtone suvenirske sadržaje na području Poreštine s naglaskom na starogradsku jezgru, a prema jasno definiranim kriterijima izvrsnosti. Ciljevi projekta su promocija autentičnih sadržaja kroz afirmiranu turističku ponudu – dodatna vrijednost i informacija za goste te motivacija lokalnog stanovništva i poduzetnika da imaju čim kvalitetniji sadržaj.

U 2020. planirana je besplatna edukacija za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – iznajmljivače. Edukacija je planirana kroz niz tema koje će iznajmljivačima pomoći u vođenju apartmana i kuća za odmor, te koje će podići kvalitete njihovih usluga. Polaznicima edukacije po završetku će se dodijeliti certifikat TZG Poreča „EDUCIRANI DOMAĆIN / EDUCATED HOST 2020“.

TZG Poreča nastavit će poticati, organizirati i provoditi akcije u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša. U skladu s time, i u 2020. nastavlja se poticanje ekoloških aktivnosti koje su tradicionalno dobro prihvaćene, a to su projekt kontrole populacije galeba klaukavca, čišćenje porečkog akvatorija i otočića te čišćenje podmorja porečke rive. Nastavit će se akcija „Dodir leptira“ u kojoj se nagrađuju najuređeniji mjesni odbor, najljepša okućnica, najljepši balkon i najuređeniji poslovni prostor na području grada Poreča.

Jedan od krucijalnih projekata u sljedećoj godini bit će udruživanje turističkih zajednica Poreštine u Klaster Riviera Poreč. TZG Poreč pojavljuje se u funkciji glavnog koordinatora i nositelja projekta. Planirani rashodi za klastersku suradnju u 2020. iznose 4.556.000 kn.

Turističko vijeće TZG Poreča raspisalo je Javni poziv za dodjelu potpore iz programa „Potpore manifestacijama u 2020.“ Nakon detaljne obrade pristiglih kandidatura, Turističko vijeće TZG Poreča na svojoj 13. sjednici održanoj 4. 12. 2019. donijelo je odluku o odabiru manifestacija kojima se odobrava dodjela bespovratnih sredstava potpore iz programa „Potpore manifestacijama u 2020. godini“ i iznosima potpore. Za tu svrhu planirano je 4.990.000 kuna, odnosno 11 % više u odnosu na 2019.

Prijedlog programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Poreča za 2020. članovi Skupštine prihvatili su jednoglasno i bez primjedbi.

„Nakon Turističkog vijeća koje je jednoglasno usvojilo prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2020., danas su to učinili i članovi Skupštine Turističke zajednice grada Poreča. Radi se o ključnom dokumentu koji sadrži smjernice i aktivnosti u idućoj godini tijekom koje će nam cilj biti jačanje obiteljskog i outdoor pozicioniranja destinacije, rad na zajedničkim projektima klastera, diverzifikacija turističkih proizvoda, povećanje turističkog prometa u razdoblju predsezone i posezone, poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji te učvršćivanje pozicije Poreča kao top odredišta za ljetni odmorišni turizam“, istaknuo je tom prilikom direktor Ureda TZG Poreča Nenad Velenik.

Osim godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2020., na sjednici usvojeno je i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Turističke zajednice grada Poreča za devet mjeseci 2019. te rebalans godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019.

ODGOĐENO predstavljanje monografije „Turizam Novigrada – Povijesni razvoj novigradskog turizma od 19. stoljeća do danas”

Vikend na Adventu Poreč: Gustafi, Dogma i Adventska utrka u subotu, žive jaslice OTKAZANE