in

TZ FUNTANA poziva iznajmljivače da se prijave za cijepljenje

Funtana - Foto Tanja Kocijančić

Dana 30. travnja Ministarstvo turizma i sporta uputilo je dopis turističkim zajednicama da pomognu u prikupljanju podataka o osobama/iznajmljivačima zainteresiranima za cijepljenje protiv COVID-a.

Zaprimljene baze podataka će se dostaviti nadležnim županijskim zavodima za javno zdravstvo koji će u kratkom vremenu izraditi plan cijepljenja i organizirati cijepljenje na zajedničkim punktovima za cijepljenje opće populacije ili na neki drugi prikladan način o čemu će iznajmljivači biti pravodobno obaviješteni.

Termini cijepljenja ovisiti će isključivo o prioritetima koje određuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo te nadležni lokalni i područni zavodi za javno zdravstvo i institucije koje provode cijepljenje, dok će mogućnost odabira određene vrste cjepiva ovisiti o dostupnosti cjepiva na određenoj lokaciji u trenutku cijepljenja.

Prioritetno cijepljenje je dobrovoljno i odnosi se samo na privatne iznajmljivače na koje glasi rješenje kojim se pružaju usluge u domaćinstvu.

Ukoliko ste zainteresirani prijavu trebate poslati u Turističku zajednicu općine Funtana, NAJKASNIJE DO SRIJEDE 5.5.2021. do 14 sati.

Prijavu možete izvršiti telefonski na broj telefona 445 119, osobno ili elektronski na e-mail: funtana@funtana.com

Za prijavu se traže sljedeći podaci:

IME I PREZIME

DATUM ROĐENJA

OIB

MBO (MATIČNI BROJ OSIGURANIKA HZZ)

MJESTO GRAD/OPĆINA (PREBIVALIŠTA)

POŠTANSKI BROJ

BROJ MOBITELJA

ADRESA E-POŠTE

VIŽINADA: Udrugama iz proračuna dodijeljeno 174.000 kuna

SV. LOVREČ: U utrci za načelnika dva kandidata, za vijeće prijavljene samo dvije liste