in

TZ Tar-Vabriga sufinancira manifestacije u 2022. – Otvorene prijave za organizatore

Turistička Zajednica općine Tar-Vabriga objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama u 2022. godini. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava TZ-a za manifestacije koje doprinose sljedećim ciljevima: unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Tar-Vabriga, stvaranju prepoznatljivog imidža turizma, razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija i to za zabavne, sportske, kulturne, gastronomske i ostale manifestacije.

Sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade), zatim za izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije i sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe.

Potrebna dokumentacija za kandidiranje manifestacija može se preuzeti na www.tar-vabriga.com

Zahtjevi se podnose TZ-u najkasnije do 5. 11. 2021.

ZAHTJEV za dodjelu potpore projektima može biti dostavljen u elektronskom obliku na e- mail: info@tar-vabriga.com, u pismenom obliku na adresu: Turistička zajednica općine Tar- Vabriga, Istarska 8a, 52465 Tar ili na telefonski broj: +38552443520

Javni poziv je otvoren na Internet stranicama TZ-a na www.tar-vabriga.com

ilustracija voda boca

Vabriga bez vode 6. listopada

dino kozlevac vačelnik istarskgo stožera za civilnu zaštitu

Više od sto učenika, profesora i djece u vrtićima „pozitivno“