in

VIŽINADA: Turistička zajednica dobila nove članove Skupštine i Vijeća

Vižinada

Na izbornoj sjednici Skupštine Turističke zajednice Općine Vižinada održanoj 28. listopada pod predsjedanjem općinskog načelnika Marka Ferenca izabrana su nova tijela za mandatno razdoblje  2020. – 2024. godine.

Razriješeni su dosadašnji te imenovani novi članovi Skupštine i Turističkog vijeća. Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutu Turističke zajednice broj predstavnika članova, odnosno pojedinih skupina određuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana i skupine u prihodu TZ-a, s time da pojedini član može imati maksimalno 40 % predstavnika u Skupštini. Kao udio u prihodu računaju se članarina i 25% turističke pristojbe koje su pojedini članovi odnosno pojedina skupina članova uplatili TZ-u u godini koja prethodi izborima. Skupština će tako imati 10 članova.

Članovi Skupštine su:

 1. Rita Ritossa
 2. Mateo Fatorić
 3. Marilena Fatorić
 4. Karin Radešić
 5. Sean Poropat
 6. Marino Rossi
 7. Nevija Beaković
 8. Axel Stadtelmeyer
 9. Marko Šimonović
 10. Samanta Ritoša

Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statuta Turističke zajednice Općine Vižinada dužnost predsjednika obnaša načelnik. Nakon imenovanja novoizabrani članovi donijeli su Poslovnik o radu Skupštine te imenovali predstavnike Turističkog vijeća kao i predstavnika u Skupštini Turističke zajednice Istarske županije.

Članovi Turističkog vijeća su:

 1. Marino Rossi
 2. Meri Simičić Beato
 3. Đoni Šimonović
 4. Petra Baldaš Beato
 5. Rita Ritossa
 6. David Deklić
 7. Florijan Marković
 8. Marko Šimonović

Za predstavnika u Skupštini TZ-a Istarske županije imenovan je Đoni Šimonović.

Na kraju sjednice načelnik i predsjednik TZ-a Marko Ferenac  poželio je novim članovima dobrodošlicu u tijela Zajednice .

Županija potpisala Sporazum o suradnji s dvojezičnim gradovima i općinama u Istri

POREČ: Mladi kuhari TUŠ-a A. Štifanić svoj dan obilježili pripremom istarskih tradicionalnih jela