in

ŽMINJ: Turistička zajednica traži direktora/icu

Foto TZ Žminj

Turistička zajednica općine Žminj objavila je natječaj za radno mjesto direktora/icu na puno radno vrijeme, na mandat od četiri godine. Među glavnim uvjetima u natječaju se traži da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, da aktivno zna jedan strani jezik i da poznaje rad na osobnom računalu,
Uz dokaze o ispunjavanju gore navedenih posebnih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat je dužan priložiti svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Žminj, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica. Sve potrebne informacije za izradu četverogodišnjeg programa rada TZO Žminj dostupne su na stranicama – www.tzzminj.hr .

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog natječaja. Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu:
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ŽMINJ
9.rujna 22a
52341 Žminj

S naznakom: Javni natječaj za izbor direktora/ice – NE OTVARATI

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se najkasnije do 02.11.2022.

Sve ostale informacije potražite na web stranici TZ-a www.tzzminj.hr

U9 Vrsar

Pobjede i porazi mladih igrača NK Vrsar

Dalibor Petrinić - Foto Facebook

Predavanje u Poreču “Zdravlje je temelj poslovnog uspjeha”