in

U Kašteliru mobilno reciklažno dvorište – Odložite besplatno otpad!

Mobilno reciklažno dvorište

U mobilno reciklažno dvorište moguće je besplatno odložiti razne vrste otpada.

PRIKUPLJANJE OTPADA U MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA PARKIRALIŠTU KOD OSNOVNE ŠKOLE U KAŠTELIRU U PETAK, 12.04.2024. od 08 do 13 sati.

Mobilno reciklažno dvorište predviđeno je za sakupljanje različitih vrsta otpada koje se ne mogu odložiti u spremnike za miješani komunalni otpad.

U njemu se može odložiti ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari, plinovi u posudama pod tlakom, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, jestiva ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, otpadni tiskarski toneri, papir i karton, metalna ambalaža, staklena ambalaža, staklo, plastična ambalaža, plastika, odjeća, tekstil.

Usluga Poreč d.o.o.

Ženski pejvački zbor Mendule

“Pramaliće” u Vrsaru: Večer pjesme i zajedništva uz glasove Mendula

Foto Grad Novigrad/Ilustracija

NOVIGRAD: Otvoren natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju