in

U Sv. Petru u Šumi konferencija „Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji IŽ“ – Kako riješiti lokalne demografske zazove

Konferencija - Foto Općina Sv. Petar u Šumi

U organizaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Općine Sveti Petar u Šumi, u srijedu, 25. svibnja 2022., održana je konferencija na temu “Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Istarske županije“.

Konferencija - Foto Općina Sv. Petar u Šumi
Konferencija – Foto Općina Sv. Petar u Šumi

Mjere i aktivnosti vezane uz demografsku obnovu, obiteljsku i populacijsku politiku
podrazumijevaju sinergijsko djelovanje svih nadležnih aktera u njihovu kreiranju i provedbi, a sve u cilju dugoročnog poboljšanja demografskih kretanja.

Okupljanjem predstavnika jedinica lokalne i područne samouprave s područja Istarske županije, stručnjaka iz područja demografije te predstavnika državnih i javnih tijela, kroz razmjenu iskustava i analiza olakšava se rješavanje lokalnih demografskih izazova, ali i doprinosi kreiranju politika na nacionalnoj razini.

Konferencija - Foto Općina Sv. Petar u Šumi
Konferencija – Foto Općina Sv. Petar u Šumi

Konferencija u Općini Sveti Petar u Šumi deveta je konferencija na temu demografske revitalizacije, nakon prethodno održanih u Đakovu, Senju, Kninu, Topuskom, Trakošćanu, Klisu, Metkoviću i Virju. Lokalne demografske konferencije prilika su predstavnicima lokalne i regionalne samouprave predstaviti svoj rad po pitanju demografske revitalizacije, izazove s kojima se susreću i primjere dobre prakse koji su pokazali učinke u pojedinim sredinama.

Okupljenima na konferenciji u Svetom Petru u Šumi uvodno su se obratili: državna
tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić, dr. med.,
zamjenica župana Istarske županije Jessica Acquavita i načelnik Općine Sveti Petar
u Šumi dr.sc. Mario Bratulić.

Konferencija je imala dvije panel-rasprave: izlaganja demografa i predstavnika Središnjeg državnog ureda o aktualnim demografskim prilikama, perspektivama, procesima i mjerama te panel o primjerima dobre prakse, izazovima i financiranju na kojem su govorili predstavnici gradova i općina; Pule, Poreča, Novigrada, Funtane, Karojbe, Medulina i Svetog Petra u Šumi.

Konferencija - Foto Općina Sv. Petar u Šumi
Mario Bratulić – Foto Općina Sv. Petar u Šumi

Prema posljednjem popisu stanovništva sedam općina u Istarskoj županiji bilježi rast broja stanovnika u odnosu na prošli Popis 2011. godine, dok sama Istarska županija bilježi sveukupni pad broja stanovnika od -5,9%.
Osim pada broja stanovnika, bilježi se i pad broja kućanstava od -3,7%. S druge strane Istarska županija bilježi treći najveći rast broja stanova u Hrvatskoj u vrijednosti od 11,6%.
Detaljniju analizu fertiliteta u Hrvatskoj po županijama izložio je izv. prof. dr. sc.
Ivan Čipin, a pregled tržišta rada u kontekstu demografskih promjena dr. sc.
Krešimir Ivanda.

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić istaknula je da Središnji državni ured cijeni i podržava osviještenost lokalnih i regionalnih vlasti za demografsku obnovu svoga područja. „Koliko se na tom polju radi vidljivo je iz podataka o demografskim mjerama jedinica lokalne i područne samouprave, koje je Ured i ove godine prikupio i objedinio na nacionalnoj razini, a kako bi informirao građane. Analiza tih podataka upućuje na pozitivan trend i povećanje ulaganja županija, gradova i općina u obitelji i mlade.”, naglasila je državna tajnica Josić.


Dodala je da rezultati popisa stanovništva stavljaju pred nas obvezu, kako na nacionalnoj, tako i na regionalnim i lokalnim razinama vlasti, analizirati učinke dosadašnjih demografskih mjera.

Načelnik Općine Sveti Petar u Šumi u svom izlaganju istaknuo je da Općina, ako pogledamo ukupne izdatke za predškolski odgoj, porođajne naknade, stipendije i produženi boravak te ostale mjere poput pomoći za nabavu školskog pribora i sufinanciranje djelatnosti dadilja, za mjere demografske politike, izdvaja gotovo 50% svih poreznih prihoda.

„To je jedinstven slučaj na području županije, ali i države te zaslužuje posebno razmatranje u ovim demografskim okolnostima u kojima se nalazimo.“ rekao je načelnik Bratulić.

Glazbena poslastica u Bujama: Koncert Jozefa van Wissema, dobitnika Zlatne palme u Cannesu

VODNJAN: Eko aktivisti pozivaju u petak na akciju čišćenja