in

U utorak prometna akcija u Puli

Foto MUP

Kako bi se povećala sigurnost pješaka u prometu, djelatnici Postaje prometne policije Pula će u utorak, 16. ožujka od 9 do 14 sati, provesti preventivno-represivnu akciju ”Zaštita pješaka”.

Od 2010. godine na području Postaje prometne policije Pola smrtno je stradalo 19 pješaka, 85 pješaka teže je ozlijeđeno, a 362 pješaka zadobila su lake tjelesne ozlijede. Stradali pješaci pretežito su starije životne dobi. Iako se ne izdvaja kritično mjesto bilježenja prometnih nesreća,  većina je zabilježena na užem područja grada Pule.

Osim smanjenja broja prometnih nesreća i posljedica u kojima sudjeluju pješaci, cilj ove akcije je ukazati pješacima na pravilno sudjelovanju u prometu, a vozačima na obvezu poštivanja prednosti prolaska pješaka na obilježenim pješačkim prijelazima. Napominjemo kako policijski službenici prometne policije učestalo upozoravaju na pješake kao jednu od najugroženijih skupina sudionika u prometu, posebice kada se radi o djeci i pješacima starije životne dobi. Zbog važnosti usvajanja prometne kulture od najranije dobi održavaju se edukativna predavanja djeci vrtićke dobi, učenicima osnovnih i srednjih škola, kandidatima za vozače u autoškolama te korisnicima domova umirovljenika, uz provođenje ciljanih preventivno-represivnih akcija tijekom kojih se pojačano nadziru obveze vozača prema pješacima i kretanje pješaka.

Kako bi se povećala sigurnost pješaka, kao jedne od najugroženijih skupina sudionika u prometu, Postaja prometne policije Pula-Pola apelira na vozače da povećaju oprez i uvažavaju pješake u prometu:

  • Usporite vozila kada se približavate pješačkom prijelazu zbog propuštanja pješaka koji prelaze kolnik!
  • Zaustavite vozilo ispred pješačkog prijelaza kada su pješaci djeca, stare i iznemogle osobe, slijepe osobe ili druge osobe s invaliditetom i kad tek stupaju na pješački prijelaz!
  • Ne parkirajte vozilo na nogostupu, u raskrižju i na pješakom prijelazu! 

Ujedno podsjećamo pješake da i za njih vrijede određeni prometni propisi, kojih se trebaju pridržavati kako bi povećali svoju, ali i sigurnost ostalih sudionika u prometu:

  • Koristite nogostup ili drugu površinu za kretanje pješaka, a u slučajevima kada nema nogostupa, hodajte što bliže rubu kolnika!
  • Ako se krećete u skupini, hodajte jedan iza drugoga!
  • Ako se krećete kolnikom  izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a noću i danju u slučajevima smanjene vidljivosti, budite osvijetljeni ili označeni reflektirajućim materijalom!
  • Pješački prijelaz koristite uvijek kad nije udaljen od vas više od 50 metara u naselju ili više od 100 metara izvan naselja!
  • Kada na cesti nema pješačkog prijelaza, prijeđite kolnik najkraćim putem, i to tako da ne ometate promet vozila! 

POREČ: Mladi karatisti polagali za pojaseve

Brusi se novi Zakon o potrošačima, pogledajte što se sve mijenja