in

Uspješno održana vježba interventnih službi na moru „FIRESPILL 2022“ u pulskom akvatoriju

Foto Istarska županija

U akvatoriju pulske luke danas je održana godišnja vježba interventnih službi na moru, a provedena je u sklopu EU projekta FIRESPILL – Fostering Improved Reaction of crossborder Emergency Services and Prevention Increasing safety LeveL, financiranog iz Programa Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.  

Radi se o sveobuhvatnoj provjeri spremnosti hitnih službi za intervenciju u slučajevima spašavanja unesrećenih, gašenja požara, sprečavanja krijumčarenja robe te čišćenja izlivenih ugljikovodika na moru. Svrha vježbe je provjeriti mehanizme za uzbunjivanje, provjeru informacija, odlučivanje o mjerama intervencije i upravljanje operacijama, kao i sposobnosti zajedničkog djelovanja odnosno koordinaciju interventnih timova.

Aktivni sudionici vježbe bili su Županijski operativni centar Istarske županije, te interventni timovi specijaliziranih tvrtki i javnih službi koje djeluju na području Istarske županije, odnosno Lučka kapetanija Pula; MUP, Policijska uprava Istarska, Postaja pomorske i aerodromske policije Pula; Vatrogasna zajednica Istarske županije; Javne vatrogasne postrojbe Pula i Rovinj; DVD Pula; MORH, Obalna straža Republike Hrvatske, 2. Divizijun iz Pule; Ministarstvo financija (Carinska uprava Pula) i Dezinsekcija d.o.o., Rijeka. 

Foto Istarska županija
Foto Istarska županija

Na konferenciji za novinare, koja je uslijedila nakon vježbe, prisutnima su se obratili lučki kapetan Lučke kapetanije Pula i zapovjednik Županijskog operativnog centra Istarske županije kap. Dolores Brenko Škerjanc; načelnik sektora za granicu PU Istarske i zamjenik zapovjednika Županijskog operativnog centra Istarske županije Loris Kozlevac; zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Istarske županije Klaudio Karlović i pročelnik Kabineta župana Ivan Glušac.

„Scenarij današnje vježbe sastojao se u tome da je brod dojavio preko Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru, da su u moru osobe koje je potrebno spašavati u što su aktivno učestvovale dvije brodice Lučke kapetanije Pula. Prema scenariju osobe su imale neke sumnjive supstance pa se priključila i Pomorska policija i Carina. Nakon toga je dojavljeno da je bio i požar na brodu u čije su se gašenje uključili vatrogasci. Također, dogodilo se onečišćenje mora izljevom ugljikovodika te se uključila Obalna straža, gdje je bio cijeli vrh ŽOC-a. Uz pomoć Obalne straže i vatrogasca, spuštali smo brane u more i sanirali onečišćenje. Isto tako, sudjelovala je tvrtka Dezinfekcija iz Rijeke sa specijaliziranim brodom za takve intervencije“, pojasnila je kap. Brenko Škerjanc.

Načelnik sektora za granicu PU Istarske i zamjenik zapovjednika ŽOC-a Loris Kozlevac konstatirao je da su od samog početka, od dojave nesreće pa sve do kraja, postupale sve interventne službe te je šteta sanirana i time je akcija uspješno završena.  

„U ovu vježbu uključile su se i postrojbe Vatrogasne zajednice Istarske županije, a radilo se o dvije intervencije koje su bile međusobno odvojene, a na kraju i objedinjene u cjelokupnu akciju. Jedan dio se odnosio na gašenje požara na brodu, a drugi dio je bila sanacija onečišćenja koja se provodila polaganjem brane u more te opasavanjem područje onečišćenja branama. Sve je odrađeno sukladno svim protokolima vatrogasne službe“, naglasio je zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Karlović. 

„Danas smo svjedočili pokaznoj vježbi koja je održana u sklopu EU projekta FIRESPILL, čija je ukupna vrijednost 16,5 milijuna eura, od čega je za aktivnosti Istarske županije osigurano 919 tisuća eura. Bitno je istaknuti da će se iz tog projekta osigurati dodatnih 500 metara zaštitnih brana i popratne opreme za sprječavanje širenja ugljikovodika i drugih onečišćujućih tvari uslijed neželjenih incidenata na moru i obali, kao i izgradnja brodice duljine od 8,5 metara, za naše vatrogasce, koji će patrolirati i biti na raspolaganju u slučaju nesreća na moru.“, naglasio je pročelnik Kabineta župana Glušac. 

Ulaganja u opremu, dodao je pročelnik Glušac, Županiji su jako bitna u smislu očuvanja našeg mora, ali i za dolazak i sigurnost naših turista, posebice nautičara. 

Spomenimo i da se u ovoj vježbi koristila postojeća oprema interventnih službi, kao i njihova specijalizirana plovila, ali isto tako brane i popratna oprema nabavljena od strane Istarske županije putem EU projekta HAZADR još 2014. godine.

Izvor Istarska županija

Foo Grad Poreč - Prezentacija u Pragu

Poreč predstavio turističku i eno gastro ponudu u Pragu

Foto Općina Vižinada

VIŽINADA: Uređuje se oko općinske zgrade, uskoro obnova marketa, novi salon…