in

Vatrogasci Poreč zapošljavaju. Pogledajte koji su uvjeti

Foto Grad Poreč

Javna vatrogasna postrojba Poreč objavila je oglas za zapošljavanje kojom traži tri profesionalna vatrogasca. U natavku su uvjeti.

PROFESIONALNI VATROGASAC (m/ž) -3 izvršitelja/izvršiteljice na neodređeno vrijeme
Na radno mjesto profesionalnog vatrogasca može se primiti osoba koja:
ima hrvatsko državljanstvo, mlađa je od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca, ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera,
ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne
djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,
nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće
sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIll.) i kaznena djela protiv
službene dužnosti (glava XXVI.), a koja su propisana Kaznenim zakonom;


nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće
sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.),
a koja su propisana Kaznenim zakonom protiv koje se ne vodi kazneni postupak.

Na radno mjesto vatrogasnog početnika može se primiti kandidat koji nema stečenu
kvalifikaciju vatrogasnog smjera, ako se ne prijave kandidati koji ispunjavaju uvjete iz Zakona
o vatrogastvu, pod uvjetom da u roku od jedne školske godine završi program
obrazovanja/kurikulum predviđen Zakonom o vatrogastvu.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, iz članka
102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata ii članovima njihovih obitelji
G,Narodne novine”, broj: 121/17, 98/19. i 84/21.) i članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima
iz Domovinskog rata (,Narodne novine”, broj 84/21.) dužni su u prijavi na javni natječaj
pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnim
zakonima, a prednost imaju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popisi potrebnih dokaza su dostupni na poveznici internetske stranice Ministarstva
branitelja: https://braniteli.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 

Za više detalja pogledajte njhovu web stranicu OVDJE

Foto Istarska županija

Istarska županija i ove godine financijski podupire rad klubova studenata

Foto Turistička zajednica grada Buja - šparuge

VIKEND U ISTRI: Kaštel poziva na Šparugadu – Delicije, zabava, koncerti i enogastro šetnja Šparogando