in

Vijećnici Vižinade raspravljat će o obnovi nogometnog igrališta Fabrika i prodaji općinskih nekretnina

Nogometno igralište U Vižinadi

Treća po redu sjednicu Općinskog vijeća Vižinade održat će se danas, 27. rujna, u Zajednici Talijana s početkom u 19 sati.

Među brojnim točkama dnevnog reda izdvajamo donošenje odluka o prodaji općinskih nekretnina i početku rekonstrukcije nogometnog igrališta Fabrika.

Dnevni red sjednice donosimo u nastavku.

1. Verifikacija zapisnika

2. Izmjene Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vižinada

3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vižinada

4. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021.

5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada za 2021. godinu

6. Odluka o dodjeli priznanja Općine Vižinada za 2021. godinu

7. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada putem pismenog prikupljanja ponuda

8. Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretninama 9. Zaključci po prijedlogu Odbora za upravljanje nekretninama, komunalni sustav i prostorno uređenje

10. Zaključak o ne davanju stana u vlasništvu Općine Vižinada u najam

11. Zaključak o gradnji građevina sa ravnim krovom

12. Odluka o određivanju namjene poslovnog prostora

13. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija nogometnog igrališta Fabrika“

14. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Vižinada za 1-6/2021.

15. Vijećnička pitanja

maskice korona covid

U ponedjeljak jako mali broj novozaraženih

TAR: Izvanredna sjednica Općinskog vijeća zbog sufinanciranja gradnje novog sportskog centra