in

VIŽINADA poziva mještane da se uključe u kreiranje proračuna za 2022. godinu

Foto Općina Vižinada

U pripremi je nacrt proračuna Općine Vižinada za 2022. godinu, s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana.

-Želja nam je u procesu kreiranja proračuna, kao našeg najvažnijeg financijsko-planskog dokumenta, uključiti što veći broj zainteresiranih građana kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog proračuna. Stoga pozivamo sve zainteresirane građane da nam dostave svoje prijedloge za raspodjelu proračunskih sredstava te na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna, poručuje načelnik Marko Ferenac.

Prijedlozi se zaprimaju do 1. listopada putem obrasca kojeg je moguće preuzeti na internetskim stranicama Općine: www.vizinada.hr

Prijedlozi se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada osobno ili poštom na adresu: Općina Vižinada-Visinada, Vižinada 18a, 52447 Vižinada, odnosno elektroničkom poštom na opcina@vizinada.hr

Svi zaprimljeni prijedlozi biti će obrađeni te će se u skladu s proračunskim mogućnostima predložiti njihovo uvrštenje u proračun.

Požar u Buzetu – Sumnja se da je podmetnut

Baderna obilježila blagdan Svete Marije Male uz predstave, sportska natjecanja i edukativna predavanja