in

VIŽINADA: Prvo čitanje proračuna stiže pred vijećnike

Vižinada - Foto Tanja Kocijančić

Općinsko vijeće Vižinade održat će se 3. prosinca u 18 sati u Zajednici Talijana. Izdvajamo među točkama prvo čitanje proračuna za 2021. godinu i rebalans ovogodišnjeg budžeta, te raspisivanje natječaja za prodaju općinskih nekretnina.

O čemu će sve vijećnici raspravljati na toj, 29. sjednici Vijeća pogledajte u nastavku.

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada za 2020. godinu
 2. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada u 2020. godini
 3. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada za 2020.
 4. I. Izmjene i dopune program javnih potreba u kulturi Općine Vižinada za 2020. godine
 5. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada za 2020. godinu
 6. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada za 2020. godinu
 7. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada za 2020. godinu
 8. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
  Vižinada za 2020. godinu
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada za 2020. godinu
 10. Prijedlog Proračuna Općine Vižinada za 2021. godinu (prvo čitanje)
 11. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
  vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada
 12. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada putem
  pismenog prikupljanja ponuda
 13. Zaključci po prijedlogu Odbora za upravljanje nekretninama, komunalni sustav i
  prostorno uređenje
 14. Suglasnost na prijedlog Aneksa I. Sporazumu o osnivanju javne vatrogasne postrojbe „Centar za zaštitu od požara Poreč“
 15. Odluka o smanjenju plaćanja zakupnine za obavljanje djelatnosti u poslovnim
  prostorima u vlasništvu Općine
 16. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Vižinada
 17. Vijećnička pitanja

zračna luka aerodrom pixabay

Kamo državljani Hrvatske trenutno mogu putovati i pod kojim uvjetima?

Bez vode 3. prosinca dio Vrsara i Poreča