in

VIŽINADA: Vijećnici usvojili niz olakšica za poduzetnike i građane

Vižinada - Foto Tanja Kocijančić

U cilju ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo povodom proglašenja epidemije bolesti COVID-19 prouzrokovane virusom SARS-CoV-2 vijećnici Općine Vižinada na posljednjoj sjednici, održanoj elektronskim putem, usvojili su dopune odluka o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu temeljem kojih su potom usvojene odluke o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade i obročnom plaćanju komunalnog doprinosa.

Odgoda plaćanja komunalne naknade odobrava se:
–    do 31. srpnja 2020. godine za gospodarske subjekte koji komunalnu naknadu plaćaju mjesečno za razdoblje od 1. travnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine,
–    do 31. srpnja 2020. godine za fizičke osobe koje komunalnu naknadu plaćaju tromjesečno za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine, te
–    do 31. kolovoza 2020. godine za fizičke osobe koje komunalnu naknadu plaćaju tromjesečno za razdoblje od 1. travnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine.

-Obveznicima kojima je utvrđena obveza plaćanja komunalnog doprinosa temeljem izdanih rješenja za komunalni doprinos od 1. ožujka do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane, odobrava se obročno, beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa na rok do najviše 6 mjeseci te se za vrijeme trajanja mjera zabrane neće obračunavati zakonske zatezne kamate, niti će se donositi rješenja o prisilnoj naplati, prenosi nam načelnik Marko Ferenac.

Općinsko vijeće usvojilo je i odluku kojom se odobrava smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vižinada i to zakupnicima kojima je obustavljen rad za ožujak u iznosu od 50% mjesečnog iznosa, a za travanj i svibanj u cijelosti, dok zakupnicima kojima je ograničen rad za mjesec ožujak i travanj u iznosu od 50% mjesečnog iznosa. U slučaju prestanka obustave rada prije 31. svibnja oslobođenje za zakupnika kojima je obustavljen rad primijenit će se razmjerno razdoblju obustave rada.

Za sve obveznike poreza na potrošnju koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Vižinada odgađa se plaćanja poreza na potrošnju na rok od tri mjeseca, od ožujka do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja.

-Na ovoj sjednici Općinsko vijeće usvojilo je i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu, te izvješća ostvarenja programa gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture u protekloj godini, kao i izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada u 2019. godini, te program korištenja tih sredstava u 2020. Naposljetku, usvojeno je i izvješće o stanju sustava civilne zaštite u 2019. godini te smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine
Vižinada za razdoblje od 2020. do 2023. godine, saznali smo od načelnika Ferenca.

ŽMINJ ima žilavu gospodarsku zonu koju korona-kriza nije uspjela uzdrmati

Uručene nagrade i priznanja povodom Dana Grada Pule