in

VRSAR: Na natječaju za financiranje udruga osigurano 980 tisuća kuna

Sjedište Općine Vrsar - Foto Tanja Kocijančić

Općina Vrsar raspisala je natječaj za 2021. godinu za dodjelu sredstava za tekuće donacije udrugama namijenjene zadovoljavanju javnih potreba od interesa za opće dobro u područjima: gospodarstvo, kultura, sporta i rekreacija, zaštita zdravlja, razvoj civilnog društva – ostalo.

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 979.000 kuna koja se mogu dodijeliti putem ovog javnog natječaja raspodijeljena su po područjima:

– za gospodarstvo 64.000 kuna, okvirni broj udruga je tri, minimalan iznos donacije 10.000, a maksimalan 40.000 kuna;

– za kulturu 40.000 kuna, okvirni broj udruga je dva, minimalan iznos donacije 5.000, a maksimalan 30.000 kuna;

– za sport i rekreaciju 659.500 kuna, okvirni broj udruga je trinaest, minimalan iznos donacije je 2.000, a maksimalan  300.000 kuna;

– za zaštitu, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja 20.000 kuna, okvirni broj udruga je četiri, minimalan iznos donacije je 2.000 kuna, a maksimalan 8.000 kuna;

– za ostali razvoj civilnog društva 195.500 kuna, okvirni broj udruga je osam minimalan iznos donacije je 3.000, a maksimalan  130.000 kuna.

 Na ovaj javni natječaj mogu se prijaviti udruge koje imaju sjedište na području Općine Vrsar i/ili provode program i/ili projekt na području Općine Vrsar i/ili imaju članove s prebivalištem/sjedištem na području Općine Vrsar.

Prijave se, na propisanim obrascima koji su zajedno s uputama za prijavitelje dostupni na web stranicama Općine (www.vrsar.hr), šalju preporučeno poštom ili neposredno predaju u pisarnici Općine na sljedeću adresu:

Općina Vrsar-Orsera

Jedinstveni upravni odjel

Trg Degrassi 1

52450 Vrsar-Orsera

uz naznaku „Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu koje provode udruge – ne otvaraj“.

Sve prijave moraju, neovisno o načinu dostave, prispjeti na gore navedenu adresu najkasnije do petka 26.02.2021. u 12 sati.

Svi prijavitelji obvezno moraju dostaviti adresu elektronske pošte, jer će se sva komunikacija davatelja sredstava, dostava odluka i rokovi za prigovore odvijati i računati od dana slanja elektronskom poštom.

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postavljati isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: luana.mihelic.terlevic@vrsar.hr, uz naznaku  „Javni natječaj 2021 – udruge“.

COVID putovnica treba olakšati, a ne ograničavati putovanja

Kako će izgledati državna matura? Učenici bi mogli dobiti bonus