in

VRSAR: U tijeku natječaj za zamjenu nekretnine s općinom

Vrsar

Općina Vrsar raspisala je natječaj za zamjenu nekretnina putem prikupljanja
pisanih ponuda. Mijenja se k.č. 1246/9 k.o. Vrsar, površine 44 m2, zk. ul. 1575 u vlasništvu Općine Vrsar.
Početna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta iznosi 41.800 kuna.
Ponuda za zamjenu mora se dati u nekretninama koje su od interesa za Općinu Vrsar radi formiranja pravilnog oblika i racionalnijeg korištenja čestice k.č. 1246/3.
U slučaju razlike u vrijednosti nekretnina, ona će se isplatiti u novcu u korist subjekta
čija je nekretnina procijenjena sa većom vrijednošću. Ponude se trebaju poslati u rok od 8 dana od dana objave.

Više informacija na https://www.vrsar.hr/za-gradane/natjecaji-i-oglasi/

POREČ: Talijanska škola kreće s online nastavom radi korone

NOVIGRAD: Paljenjem svijeća odana počast žrtvama Domovinskog rata i stradanju Vukovara i Škabrnje