in

VRSAR usvojio proračun za 2023. U fokusu gradnja pročistača za Flenge, Marase i Gradinu i veća pomoć umirovljenicima

Foto TZ Vrsar - klizalište u srcu starog grada

Većinom glasova usvojen je na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća novi proračun Općine Vrsar za 2023. u iznosu od 5,3 milijuna eura.

Proračun prikazan u eurima vijećnicima je detaljno predstavio općinski pročelnik Slobodan Vugrinec. Ukupni prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5,301.930 eura, a s prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu od 531.740 eura Općina će raspolagati s 5,833.670 eura. Tri najvažnija izvora prihoda su oni od poreza (1,783.295 eura), prihodi od administrativnih pristojbi (1,671.265 eura) i pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (698.040 eura). U istome iznosu planirani su i ukupni rashodi u programima javnih potreba za izgradnju pročištača otpadnih voda za naselja Flengi, Marasi i Gradina (531.740 erura) a naglasak je stavljen i na pomoći umirovljenicima i starijim osobama koje su zbog općeg stanja, inflacije i visokih troškova života povećane za čak 50% u odnosu na 2022. godinu.

Uz dva suzdržana glasa istih vijećnika prihvaćen je i Program javnih potreba za kulturu kojeg Općina provodi neposredno ili u suradnji sa Zavičajnim muzejom Poreštine, Pučkom otvorenim učilištem Poreč i Sveučilištem Jurja Dobrile Pula. Tim se programom sufinancira Park skulptura Dušana Džamonje, Međunarodna studentska kiparska škola Montraker, prezentacija sakralne baštine u crkvi Sv. Foške, valorizacija samostana Sv. Mihovila u Kloštru, arheološka istraživanja, čitaonica u Vrsaru, promicanje glazbene kulture i podupire se rad vanjskih ustanova kao što su knjižnica Poreč i Državni arhiv Pazin.

Većinom glasova usvojen je i program javnih potreba u sportu u ukupnom iznosu od 110.700 eura od čega 92.000 eura za financiranje sportskih udruga i 18.700 eura za plaćanje sportske dvorane koje koriste udruge. Prihvaćen je i program javnih potreba za održavanje komunalne infrastrukture s kojim je vijećnike upoznao načelnik Ivan Gerometta, a potom i program građenja komunalne infrastrukture.

Dana je suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Tići koji je morao biti usklađen s novim Zakonom o predškolskom odgoju o čemu je vijećnike upoznala ravnateljica Ingrid Mendiković.

Slijedilo je donošenje odluke o kupnji nekretnine k.č.1756/2 k.o. Vrsar koju jer općini ponudio Klaudio Jerman iz Pazina, površine 1.501 m2, za iznos od 122.370 eura s rokom otplate na 3 godine. Nekretnina je na atraktivnom dijelu, na kojem će Općina Vrsar u budućnosti raspisati urbanističko-arhitektonski natječaj.

Uz dva suzdržana glasa nakon referiranja načelnika, prihvaćen je prijedlog sudske nagodbe u sudskom sporu poslovni br.P-475/2020. za česticu koju je Općina prodala komunalnom društvu Montraker a bila je u vlasništvu RH. Općina će isplatiti državi 31.762 eura u dva obroka s time da svaka strana snosi svoje troškove spora.

Jednoglasno je prihvaćen Sporazum o obavljanju i zajedničkom financiranju društvenih djelatnosti s Općinom Funtana iz predškolskog odgoja, osnovnog glazbenog obrazovanja kroz područni odjel Vrsar Umjetničke škole Poreč. Jednoglasno je prihvaćen i Sporazum o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ u Rovinju.

Ukupan iznos tog projekta iznosi 2,322.649 eura a na Općinu Vrsar otpada 27.739 eura, kroz razdoblje od 12 godina. Zbog manjih formalnih razloga i sugestija Zavoda za prostorno uređenje IŽ, a uz prethodno pozitivno mišljenje Odjela za održivi razvoj, donijeta je jednoglasna odluka o izmjenama i dopunama Odluke Urbanističkog plana uređenja (UPU) Vrsar, koje se odnose na usklađenje uvjeta rekonstrukcije na Osnovnoj školi Vladimira Nazora Vrsar.

Uz jedan suzdržan glas donijeta je odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova na području općine za period od 1. lipnja do 1. listopada 2023., na što je prethodno suglasnost dalo Turističko vijeće Turističke zajednice Vrsar.

Foto Općina Vrsar

VRSAR: Poduzetnicima dodijeljene potpore iz proračuna

Foto Vlada RH - Premijer Plenković

Premijer najavio kako će se obilježiti šengen i ulazak u eurozonu