in

VRSARSKA vijećnička pitanja: Poznato kolika je šteta od požara u staroj školi

Stara škola u Vrsaru - Foto Tanja Kocijančić

Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća Vrsara bilo je nekoliko vijećničkih pitanja. Robert Malinarić (SDP): Građani su dobili uplatnice za komunalnu naknadu i uređenje voda stare preko 10 godina, bez prethodnih opomena, a radi se i o ljudima čija su primanja mala. Zašto je to tako? Odgovorio mu je načelnik Ivan Gerometta da se radi o otvorenim potraživanjima koje sada općina naplaćuje.

Serđo Popović (Demokrati, HSS, Laburisti) upitao je što je sa POS stanovima. Načelnik je odgovorio da je Općina na parcelama gdje će se POS stanovi graditi konačno riješila vlasništvo i da će se natječaj ponoviti. Inače, za gradnju POS stanova namijenjene su parcele u Brostoladama k.č. 1246/4, 1246/5, 1246/6 i 1246/7 k.o. Vrsar. Popović je nadalje pitao što je s natječajem za kotlovničara u Dječjem vrtiću Tići. Načelnik je rekao da do daljnjega posao kotlovničara obavlja osoba iz poduzeća Motraker.

Celeste Gerometta (IDS) upitao je što je sa starom školom koja je oštećena u nedavnom požaru. Načelnik Ivan Gerometta odgovorio je da se čeka zapisnik policije i vještaka, nakon čega slijedi natječaj za njenu sanaciju. Škola je osigurana kod osiguravajućeg društva, a neslužbena procjena štete je oko 200.000 eura.

Foto Policijska uprava primorsko-goranska

Nasilnik opet fizički napao majku. U istražnom je zatvoru

Foto Istarska županija - Savičenta

KAŠTEL U SVETVINČENTU – Rezidencija obitelji Castropola: Morosini gradili, a Grimani obnavljali