in

BIO ISTRA: Završna konferencija projekta Ekosfera Poreč – Putem ružmarina

Ružmarin

Udruga za promicanje održivog razvoja i kvalitete života BIO ISTRA u sklopu svog projekta EKOSFERA POREČ – PUTEM RUŽMARINA, koji provodi u suradnji s Gradom Porečom, danas (petak, 22. siječnja) u 17 sati organizira istoimenu završnu konferenciju.  Unatoč pandemiji virusa COVID-19 i poštujući sva propisana ograničenja za njeno sprečavanje, tijekom 2020. godine većina aktivnosti predviđenih u sklopu ovog projekta uspješno je ostvarena. Tako će se i završna konferencija održati u virtualnom obliku, putem mrežne aplikacije Zoom, a predviđeno je sudjelovanje gradonačelnika Lorisa Peršurića,  pročelnika upravnog odjela za poljoprivredu Istarske županije Ezija Pinzana, Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč, Osnovne škole Finida, komunalnog poduzeća Usluga Poreč, ekoloških OPG-ova, članova udruge BIOISTRA-e, volontera i drugih partnera, suradnika i sponzora projekta.

Sastavni dio ovog događaja je MALENA EDUKACIJA – RADIONICA sačinjena od predavanja svih izvoditelja na projektu te već objavljena na službenoj web stranici BIO ISTRA-e www.bioistra.hr. Najavljena on-line predavanja prvenstveno se temelje na aktivnostma provedenim unutar projekta, a odabrane predavače navodimo prema  rasporedu javljanja :

  1. Mr.sc. Vlasta Radoičić – o ideji, cilju, provedbi aktivnosti i rezultatima projekta EKOSFERA POREČ – PUTEM RUŽMARINA
  2. Mirela Marković, prof. – osnovne informacije o biljci ružmarinu i kako uzgojiti/saditi ekološki ružmarin
  3. Silvija Bratović – osvrt na pripremu ekološkog  vrta i sadnju ružmarina
  4. Maja Vižintin – aromatičnost ružmarina i  mogućnosti upotrebe
  5. Višnja Đurin Ipsa  – važnost utjecaja na mlade kroz edukacije u projektu
  6. Sniježana Matejčić – osvrt na ulogu koju ima civilno društvo u podizanju kvalitete života u lokalnoj zajednici, u kontekstu udruge BIOISTRA kao nositelja projekta
  7. Dajana Bošnjak, prof – volonterska dimenzija projekta
  8. Dr.sc. Vladimir Lay  – evaluacija projekta i utjecaja projekta na lokalnu  i širu zajednicu

Uslijedit će razgovaraonica sa sudionicima konferencije, koju će moderirati Nenad Petrović.

Završno izlaganje o važnosti projekta EKOSFERA PUTEM RUŽMARINA za ekološko unapređenje kvalitete života održat će mr.sc. Vlasta Radoičić, voditeljica projekta koja će najaviti i nastavak projekta EKOSFERA projektom pod radnim nazivom EKO! IMPJANTAJMO RUŽMARIN.

Sva predavanja je moguće vidjeti na web stranici udruge BIO ISTRA www.bioistra.hr, gdje će  25. siječnja biti objavljeni i završni rezultati projekta, uključujući i video radove sudionika koji nisu u mogućnosti sudjelovati na završnoj konferenciji. Na istoj adresi se svi zainteresirani svakodnevno mogu uključiti u Forum EKOSFERA Poreč, grad koji miriše po ružmarinu.

EKOSFERA POREČ PUTEM – RUŽMARINA je projekt koji se naslanja na rezultate prvog projekta EKOSFERA Poreč – Grad koji miriše, miriše na još te na uključivanje Grada Poreča u mrežu ekoloških gradova Europe. Obuhvaća korištenje alata civilnog društva prema stvaranju modela umreženosti svih relevantnih subjekata uključenih u programe održivog razvoja na lokalnoj razini.

Provodio se kroz 4 modula s ciljem implementacije ekološki uzgojenog ružmarina u sve pore gradskog života. Projektom se želi senzibilizirati javnost za održivi razvoj prostora i za ekološku prepoznatljivost grada Poreča, a sve sa svrhom unapređenja kvalitete života i ugradnje karterističnog blagotvornog mirisa ružmarina u brendiranje grada i u valorizaciju turističke ponude. Svrha projekta je  građanima, poglavito djeci i omladini, ali i OPG-ima približi ekološku proizvodnju ljekovitog bilja. Na taj način Poreč istodobno postaje snažnije prepoznat kao sredina razvidne kvalitete života, a sve na dobrobit prirode, građana Poreča, turista i slučajnih namjernika.

Povrh toga, kroz evaluaciju i prezentacije dostignuća, Grad Poreč odašilja snažnu ekološku poruku široj javnosti, što nas čini ponosnima.

Istarski stožer od nacionalnog zatražio popuštanje mjera za sve djelatnosti vezane za sport i rekreaciju

Obustavljaju se nova cijepljenja, nema dovoljno doza