in

Nova investicija u FUNTANI: Grade se stepenice koje će Ribarsku spojiti s Ulicom Grgeti

Gradit će se nova pješačka staza u Ribarskoj ulici

Vijećnici Općine Funtana jednoglasno su dali suglasnost za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i opremanje pješačke staze na k.č.br. 977, K.O. Funtana“. Općina je projekt prijavila na natječaj za sufinanciranje koji je raspisao LAG “Središnja Istra” unutar mjere 2.1.1 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Konkretno, planira se izgradnja i opremanje pješačke staze koja će spojiti Ribarsku s Ulicom Grgeti na parceli koja je u općinskom vlasništvu. Izgradit će se stepenište u širini od 2,50 metra i dužini od 31,21 metra. Stepenište će imati obavezne podeste u spoju s prometnicama u širini od 1,88 metra te sedam odmorišta unutar stepeništa u dužini od 2 metra. Na bočnim stranama stepeništa izvest će se kameni zidani zid, a unutar njega duž cijele dužine montirat će se ograde s rukohvatom. Uz stepenište uredit će se pripadajuće zelene površine koje će se opremiti s dvije klupe i dva koša za smeće. Pješačka će staza biti dostupna za 924 stanovnika naselja Funtana te brojne turiste i posjetitelje, navodi se u opisu projekta.

Ukupna vrijednost projekta uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV iznosi 273.468,19 kuna.

Izrađeni su idejno rješenje i glavni projekt. Izrađena je izjava ovlaštenog projektanta kojom potvrđuje da za predmetno ulaganje sukladno Zakonu o gradnji te Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu i kojom potvrđuje da je planirani zahvat u skladu s Prostornim planom
uređenja Općine Funtana, Urbanističkim planom uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6.

Načelnik Mladen Grgeta istaknuo je da bi nova pješačka staza mogla biti zgotovljena do ljeta, ali to je rlo optimističan plan, jer sve ovisi kada će LAG objaviti rezultate natječaja na kojima Općina Funtana očekuje sufinanciranje od 50 posto.

MARČANA u projektu WiFi4EU: Instaliran besplatan bežični internet na javnim prostorima

Svjetske metropole zamijenili za VRSAR – Slovenka Maja i Nijemac Marc odabrali život uz more i ljubazne ljude u malom mjestu