in

NOVIGRAD: Nastavlja se opsežno uređenje Velikog trga – Pronađeni vrijedni arheološki nalazi

Foto Grad Novigrad

Od rujna 2023. godine nastavili su se opsežni radovi velike i zahtjevne investicije Grada Novigrada na rekonstrukciji komunalne infrastrukture i partnernog uređenja ulica i trgova novigradske starogradske jezgre.

Krajem listopada započela su arheološka istraživanja na poznatom novigradskom Velikom trgu.  Na temelju zahtjeva Konzervatora pokrenuta su arheološka istraživanja i postupak sondiranja nužan radi utvrđivanja mogućih arheoloških pronalazaka prije rekonstrukcije i popločenja Velikog trga. U arheološkom sondiranju Velikog trga, na dvije lokacije pronađeni su zanimljivi arheološki ostaci. Na prostoru trga prema morskim zidinama, prema prvoj procjeni arheologa, pronađeni su kasnoantički nalazi keramike iz 5. ili 6. stoljeća, a na samom trgu, pronađeni su ostaci novovjekovnog groblja s kosturnicama iz perioda 14. -18. stoljeća. Po završetku arheoloških istraživanja, svi pronađeni nalazi, naći će svoje mjesto u Muzeju Lapidarium.

U idućim fazama uređenja Velikog trga, kreće se u finalizaciju projekta uređenja Velikog trga i Parka novigradske biskupije u starogradskoj jezgri Novigrada. Da podsjetimo, Grad Novigrad je u suradnji s Društvom arhitekata Istre proveo 2014. godine javni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Velikog trga i Parka novigradske biskupije u povijesnoj jezgri Novigrada. Zaprimljeno je tada 15 natječajnih radova, među kojima je ocjenjivačka komisija, na čelu s poznatim riječkim arhitektom Idisom Turatom, odabrala najbolji rad odnosno prijedlog uređenja, rad autora Katušić Kocbek Arhitekti.

Odabrani idejni projekt partnernog uređenja prepoznao je zatečene slojeve povijesnog i prirodnog naslijeđa i ukomponirao ih u suvremeni prostorno arhitektonski ambijent Velikog trga, čime je predviđeno da glavni gradski trg ostane glavni komunikacijski tok ovoga dijela grada i zelena oaza unutar gradskih zidina.

Idejni projekt predvidio je izvedbu kamenog opločenja Velikog Trga, Velike ulice, ulice Gradskih vrata i ulice Belvedere, a projektirana trasa prati postojeću trasu ulice koja je uvjetovana granicama građevinskih parcela i stambenih građevina. Projekt uređenja Velikog trga planira podijeliti javni prostor trga na osnovne uporabne cjeline, pa je projektom predviđeno prostor trga vizualno podijeliti na tri dijela, pazeći da su cjeline međusobno povezane ali da zadržavaju svoju ciljanu funkcionalnost.

Prvi, istočni dio trga ostaje komunikacijska veza između Velike ulice, ulice Belvedere i ulice Gradskih vrata, a poveznica ovih ulica preko trga je zajednički prostor koji koriste vozila i pješaci popločan  kamenim pločama Kanfanar Bajader u jednom nivou s naglašenim reljefom koji će doprinijeti većoj sigurnosti pješaka i vozila, budući će figurirati kao upozorenje pri prelasku kotača preko reljefnih ploča i kao smjernica kretanja za slijepe i slabovidne osobe. U lipnju 2021.godine imali smo priliku vizualizirati uređenje istočnog dijela Velikog trga, kada su se na južno pročelje trga postavile žardinjere sa stabalcima na mjestu planiranog drvoreda koji je zamišljen kao zelena poveznica glavnog gradskog trga s Biskupskim parkom.

Drugi, središnji dio trga planiran je kao odvajanje istočnog i zapadnog dijela Velikog trga, uz glavnu karakteristiku središnjeg dijela trga – crkvu Svetog Pelagija sa zvonikom. Popločenje ovoga dijela trga naglasit će se trakama koje „presijecaju“ popločenje od istočnog do zapadnog ruba južne fasade crkve i na taj način naglašavaju značaj crkve Svetog Pelagija sa zvonikom u morfologiji i slici grada.

Svi Novigrađani kao i posjetitelji ovog grada znaju da prostor trećeg dijela trga pruža najbolji pogled prema zapadu, otvara pogled prema moru, a istovremeno se s južne i sjeverne strane ovog dijela trga nalazi Biskupski park. Prema Konzervatorskoj podlozi kulturno – povijesne cjeline, šetnica biskupskog vrta koju „razdvaja“ prostor Velikog trga prema moru, u prijedlogu popločenja povezana je drugačijim, manjim, kamenim rasterom, jednakim kakav se pojavljuje ispred župne crkve. Na ovaj način naglasit će se cjelina Biskupskog vrta koja dijeli prostor s Velikim trgom.

Realizacija idejnog projekta uređenja Velikog trga, koja predviđa parterno opločenje trga kamenim pločama, uz postavljanje primjerene javne rasvjete i ostalih elemenata urbane komunalne opreme, među ostalim i spomenutog drvoreda, predviđena je u više faza tijekom 2024. i 2025. godine, po završetku projekta rekonstrukcije fekalne kanalizacijske mreže u starogradskoj jezgri Novigrada. U 2024. godini planira se provesti dvije faze uređenja prema idejnom projektu: prva faza od mora prema istočnom dijelu trga, a druga faza, po završetku ljetne turističke sezone, od istočnog dijela trga prema zgradi Gradske uprave, objavio je Grad Novigrad.

Foto Istarska županija

U Draguću predstavljen projekt XIIxII 2024. Freske u Istri – Kalendar Istarske županije

Kreativna radionica izrade ukrasnog veza za odrasle u porečkoj knjižnici: “Dugo u noć, u zimsku gluhu noć”