in

Novim EU projektom Poreč će osigurati veću otpornost na poplave i ekstremne vremenske događaje

Babić, Peršurić, Lalić i Matošević - Foto Tanja Kocijančić

Na konferenciji za medije održanoj u foajeu Pučkog otvorenog učilišta, 13. listopada, u organizaciji Grada Poreča kao projektnog partnera, predstavljene su aktivnosti projekta „STREAM – Strategic development of flood management” čiji je cilj smanjivanje šteta nastalih od poplava i to preventivnim mjerama koje će se razviti kroz pet radnih paketa.

Kako je na konferenciji rekao gradonačelnik Loris Peršurić Poreč je počeo je s provedbom EU projekta STREAM (Strategic development of flood management) iz Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020. Projekt STREAM ojačat će kompetencije svih dionika na način da im se omogući da brzo reagiraju na poplavu.

Cilj projekta je poboljšati nadzor nad rizicima, te poboljšati upravljanje brzim reagiranjem u slučaju poplava korištenjem inovativnih tehnologija i odgovarajuće opreme. Ova akcija rezultirat će povećanom sigurnošću od prirodnih i umjetnih katastrofa, što će smanjiti negativne posljedice na ljudsko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i ekonomske aspekte područja povezanog s poplavama. Takvo poboljšanje sustava ranog upozoravanja smanjit će rizik od poplava i smanjiti štetne posljedice na ljudsko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i gospodarstvo. Ovo je još jedan u nizu nadstandarda, možda i jedan od važnijih jer se direktno tiče očuvanja sigurnosti i ljudskog zdravlja, koje Grad Poreč isključivo svojim ljudskim i financijskim kapacitetima osigurava za sve svoje građane, zaključio je Peršurić.

-Projekt STREAM jedan je od 11 ugovorenih strateških projekata ukupne vrijednosti 81,2 milijuna eura od čega je 69 milijuna eura financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se bavi prilagodbom klimatskim promjenama u smislu smanjenja ranjivosti urbanih cjelina na poplave uzrokovane velikim količinama oborina uslijed ekstremnih vremenskih događaja. Projekt će se provoditi u trajanju od 33 mjeseca. Na projektu sudjeluje 16 partnera iz Italije i Hrvatske. Vodeći partner je Razvojna agencija Zadarske županije Zadra Nova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9,4 milijuna eura. Budžet Poreča iznosi 327.875 eura, uz stopu sufinanciranja od 85%, pojasnila je Dunja Babić, viša savjetnica za EU i razvojne projekte u gradskoj upravi i voditeljica navedenog projekta.

Novim EU projektom Poreč će osigurati veću otpornost na poplave i ekstremne vremenske događaje
Screenshot/Video Radio Centar Poreč

Kroz provedbu projekta planirana je provedba čitavog niza aktivnosti usmjerenih ka implementaciji preventivnih mjera, te opremanju, osposobljavanju i edukaciji hitnih službi, te službi civilne zaštite za postupanja u kriznim situacijama, a sve s ciljem jačanja otpornosti lokalne zajednice na poplavu.

Projektne aktivnosti, u okviru projekta STREAM kako je navela Babić su: izrada katastra rizika od poplave, zatim karte rizika od poplave i opasnosti od poplave za područje Grada Poreča, plana upravljanja rizikom od poplave, potom uspostavljanje međunarodne platforme za poplave, provedba edukacijskih aktivnosti hitnih službi, službi civilne zaštite, vatrogasnih postrojbi i ostalih relevantnih dionika.

Važan dio projekta jest nabava opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu Poreč u procijenjenoj vrijednosti od 550.000 kuna bez PDV-a, kao i izrada projektno tehničke dokumentacije sustava pametne urbane odvodnje na odabranom pilot području na području Grada Poreča, naglasila je Babić.

-U slučaju pojave ekstremnih vremenskih događaja, kao što su nevremena praćena iznimno velikom količinom oborina i naletima vjetra, od iznimnog značaja, a kako bi se minimizirale štetne posljedice po, prvenstveno ljudsko zdravlje, a zatim i po sve ostale elemente ljudski kapaciteti osposobljeni su za djelovanje u gore spomenutim, kriznim situacijama, te odgovarajuća oprema.

Upravo to je i najveća dodana vrijednost ovog projekta. Edukacija, te nova oprema vatrogasaca omogućit će da postane jedna od prvih javnih vatrogasnih postrojbi u Republici Hrvatskoj potpuno opremljena za djelovanje u kriznim situacijama poplave s gotovo trenutnom mogućnošću odaziva. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim Gradu Poreču i gradonačelniku što su prepoznali potrebu, te u nama prepoznali projektnog partnera, rekao je Denis Matošević, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Poreč i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Poreča.

Dodao je da će novom opremom zamijeniti dio postojeće, te nabaviti električne i motorne pumpe, kao i zaštitnu opremu za vatrogasce za spašavanje na vodi. Plan je novu opremu vrijednu s PDV-om gotovo 700.000 kuna nabaviti u prvom dijelu 2021. godine, nakon čega će za građane organizirati pokaznu vježbu.

Razorne posljedice koje za sobom ostavljaju poplave nisu scenariji iz filmova katastrofe nego naša stvarnost. Poplave sa sobom nose velike materijalne i financijske štete i opasnost po ljudsko zdravlje.

-Svaka lokalna sredina ima svoju geografsku posebnost koja utječe na rizik od poplava što problem poplava u urbanim sredinama čini još specifičnijim. Smanjenje ranjivosti na posljedice klimatskih promjena iznimno je zahtjevan, dugotrajan i nadasve neizvjestan put, ali je postizanje visokog stupnja prilagodbe istima moguće i upravo je STREAM projekt dokaz da je to put kojim Grad Poreč odlučno kroči. Kao jedan od prvih 6 gradova u Hrvatskoj Poreč je još 2019. godine izradio Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama i pripadajući Akcijski plan, te kao jedan od prvih gradova u zemlji kroz provedbu ovog projekta već kapitalizira i implementira mjere prilagodbe iz istog. Grad koji razumije da su njegov najvažniji resurs njegovi građani i ljudi koji na njegovom području borave, osiguravanjem nad standarda u mnogim područjima, pa tako i u području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, na svom putu izvrsnosti postavlja čvrste temelje održivog razvoja grada oblikuje Grad po mjeri svih svojih građana, zaključila je Gordana Lalić, direktorica gradskog poduzeća Parentium koje ima ulogu koordinatora u provedbi ovoj projekta.

Klima na Zemlji se mijenja. Svakim danom sve više, klimatske promjene predstavljaju razlog za ozbiljnu zabrinutost među kreatorima politike, u civilnom društvu, te u javnosti koja je prepoznala potencijal štetnosti istih po zdravlje ljudi, sveukupnu ekonomiju, te cjelokupno društvo, dok rastući broj prirodnih katastrofa ima sve veći utjecaj na gospodarski rast. Upravo iz tog razloga, postupci ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, te smanjenje njihovog utjecaja na svakodnevni život postali su jedan od gorućih izazova današnjice.

U posljednjih nekoliko desetljeća zabilježen je značajan porast u broju poplava koje su posljedica ekstremnih vremenskih događaja, odnosno, klimatskih promjena. Opažanja ukazuju na porast rizika od poplava u obalnim područjima tijekom slijedećih 50 do 100 godina, s tim da će se urbana područja nastaviti širiti, a razina mora rasti.

Nacionalni stožer: Imamo 372 novozaraženih, oporavilo se 307 pacijenata, preminule tri osobe

Nacionalni stožer: Imamo 372 novozaraženih, oporavilo se 307 pacijenata, preminule tri osobe

POREČ: Tribina GLASA PODUZETNIKA o kreditima i potporama na razini grada, županije i države

POREČ: Tribina GLASA PODUZETNIKA o kreditima i potporama na razini grada, županije i države