in

Objavljen popis najboljih liječnika u Hrvatskoj – među njima Porečani i Puljani

Rakovac i Štefanić opet među najboljima

I ove su godine izabrani najbolji liječnici i liječnice u Hrvatskoj po izboru pacijenata. Kriteriji po kojima je portal najdoktor.com birao najbolje doktorice i doktore su ukupan broj komentara; odnos broja pozitivnih i negativnih komentara i kvaliteta samih komentara.
Komentari koji su se odnosili na vrijeme čekanja i osoblje nisu se uzimali u obzir iz razloga što u mnogim slučajevima doktorice i doktori ne mogu birati osoblje niti utjecati na broj pacijenata.
I ove godine na popisu se se našli Porečani – ortoped Ivan Rakovac i ginekologinja Lina Štefanić. No, ima i liječnika iz Pule, pa pogledajte koga poznate i jeste li, možda, za njih i glasali.
ABDOMINALNI KIRURG:
Dražen Tufeković – Karlovac
Radoslav Stipić, Ognjen Barčot – Split
Ante Gojević, Goran Augustin, Ana Dimova, Stipislav Jadrijević, Mislav Rakić, Leonardo Patrlj, Emil Kinda, Branislav Kocman, Amir Ibukić, Hrvoje Tomasović – Zagreb
ALERGOLOG:
Mato Ćurić – Osijek
ANESTEZIOLOG:
Sanja Toljan – Zagreb
DERMATOVENEROLOG:
Ivana Hlevnjak – Split
Nives Pustišek, Sanja Gregurić, Suzana Ljubojević-Hadžavić, Željana Bolanča, Snježana Komadina, Ljiljana Škrinjar, Lena Kotrulja, Jolanda Kanižaj-Rajković, Maja Ceković, Snježana Kramarić, Dijana Celić – Zagreb
DJEČJI KIRUG:
Nado Bukvić – Rijeka
Zenon Pogorelić – Split
Zoran Barčot, Zoran Bahtijarević, Tomislav Luetić, Stanko Ćavar, Fran Štampalija, Dražen Belina, Andrija Car – Zagreb
ENDOKRINOLOG:
Zoran Vučinović – Split
Jelena Vučak-Lončar – Zadar
Igor Bjelinski, Maja Berković-Cigrovski, Gorana Mirošević, Tina Dušek, Davorka Herman-Mahečić – Zagreb
FIZIJATAR:
Darko Kraguljac – Rijeka
Vesna Bilandžić – Split
Vladimir Knež – Grad VaraždinskeToplice
Matija Žutelija Fattorini, Blaženka Nekić, Svetislav Polovina, Stjepko Bućan, Spomenka Sremac-Bohaček, Maja Mirković – Zagreb
GASTROENTEROLOG:
Bruno Škurla, MilošLalovac, Davor Hrabar, Marinko Marušić, Ivo Carić, Davor Radić – Zagreb
GINEKOLOG:
Ivica Žuvela -Benkovac
Romana Švaljek-Toth, Alen Šelović, Nikola Galkowski -Bjelovar
Slavko Marić – Biograd na Moru
Marija Skelin-Čupić – Drniš
Mislav Bender, Zoran Tešanović, Zoran Cikatić – Dubrovnik
Indira Kosović –Općina Dugopolje
Darko Gusić, Mirjana Vrkljan-Radošević – Gospić
Ljiljana Gal -Ivanec
Dejan Šakoronja – Jastrebarsko
Linda Zanchi – Kaštela
Edmond Paljušaj- Općina Matulji
Zlatko Topolovec, Zoran Popović, Siniša Matković, Sabina Galić, Mirjana Rubin, Dimitrije Milojković, Andrijana Muller-Vranješ, Mićo Rosso – Osijek
Boris Uhač – Opatija
Nero Marinović – Omiš
Dino Bečić, Mirela Markanović-Mišan, Tomislav Perkov, Dragan Belci – Pula
AlenDumančić – Pakrac
Domagoj Dokozić, Krešimir Musić – Požega
Lina Štefanić – Poreč
Irena Marinović – Ploče
Ante Škrobonja, Oleg Petrović, Danko Perović, Miodrag Vezmar, Miljenko Manestar, Herman Haller, Dubravka Kalinić, AleksFinderle – Rijeka
Filomena Tolić-Kovačić, Vesna Ćosić, Leonardo Tomić, Krešimir Barišić – SlavonskiBrod
Jasminka Rešić, Dubravka Branica, Zdeslav Benzon, Vedran Hrboka, Hrvoje Vlašić, Teo Budimir, Tatjana Postrak-Jukić, Tanja Vukušić-Pušić, Sandra Benzon, Robert Vulić, Nives Luetić, Marko Mimica, Jakov Viđak, Dino Markovina, Baldo Obad, Ante Radić, Ante Pecotić, Ante Mršić – Split
Nenad Škvorc – Samobor
Ivica Dadić – Sinj
Lidija Pejković – Solin
Nelka Tomić – Šibenik
Ivo Bilopavlović, Aleksandar Jukić, Ivana Risek, Hrvoje Brijačak, Borislav Dokuzović – Varaždin
Marija Đuričić-Dokmanović – Velika Gorica
Lenija Pavić-Lugović – Vrbovec
Abdulkader Gharib – Vukovar
Igor Maričić – Zabok
Krešimir Vranić, Ivica Vlatković, Ilva Marić, EditaTadić – Zadar
Ana Jelčić, Lara Spalldi-Barišić, Gordana Planinić-Radoš, Vedrana Belužić-Šarac, Damir Eljuga, Franjo Grgić, Tomislav Čanić,Ivana Erceg Ivkošić,Alenka Akšamija, Ana Tikvica-Luetić, Tomislav Župić, Igor Srček, Josip Juras, Sandra Flisar, Sandra Novak, Tomislav Hafner, Dorotea Pavan-Jukić, Zrinka Komadina-Estatiev, Zlatko Topalović, Mislav Herman, Željko Duić, Zdravko Jeleković, Vladimir Novak, Ozren Grgić, Oliver Vasilj, Pavo Perković, Zahi Khouri, Neven Tučkar, Vladimir Janđel, VišnjaTadić, KarloTomičić, Boris Franulović, Višnja Latin, Danijel Šeba, Vedran Kardum, Ulla Marton, Trpimir Goluža, Marina Šprem, Ivan Grbavac, Ante Vuković, Ivan Bolanča, Držislav Kalafatić, Tihana Mazalin, Sanja Tadić, Sanja Boras, Jasenka Grujić-Koračin, Bruno Vuletić, Snježana Belak, Romana Dmitrović, Sanja Gršić-Burić, Ratko Matijević, Nataša Šemnički, Milan Pavlović, Martina Ujević, Mario Ćurić, Maja Gudelj, Vladimir Blagaić, Karmen Dubreta, Mario Kerner, Mario Podgajski, Ivka Djaković, Ingrid Marton, IlijaAlvir, Goran Vujić, Erden Radončić, Dženis Jelčić, Dražen Lučinger, Dražan Butorac, Dragana Ljubojević-Grgec, Darko Husar, Danka Mirić-Tešanić, Duško Pall, Dario Majnarić, Danijela Lučić, Damir Kovačević, BrankoRajhvajn, BerivojMišković, Ana Zovak – Zagreb
HEMATOLOG:
Slobodanka Ostojić-Kolonić, Sandra Bašić-Kinda – Zagreb
INTERNIST:
Robert Matutinović, Milan Marković – Split
Nataša Karamarković-Lazarušić, Vladimir Šalamon, Tajana Silovski, Tajana Filipec-Kanižaj, Marica Bračić-Kalan, Ljubica Vazdar, Ingrid Prkačin, Inga Mandac-Rogulj, Gordana Štajminger, Dean Mileta – Zagreb
KARDIOLOG:
Ante Anić- Split
Richard Matasić, Jasmina Čatić, Jure Mirat, Edvard Galić, Aleksander Ernst – Zagreb
KARDIOKIRURG:
Ivan Burcar, Hrvoje Gašparović, Igor Rudež – Zagreb
MAKSILOFACIJALNI KIRURG:
Marko Tarle, Predrag Knežević, Tomica Bagatin, Ivan Zajc – Zagreb
MIKROBIOLOG:
Javorka Leko-Grbić – Split
Tomislav Meštrović – Zagreb
NEFROLOG:
Dragan Klarić – Zadar
Ljiljana Fodor, Krešimir Galešić – Zagreb
NEUROLOG:
Dragan Mejakić – Ogulin
Ingrid Škarpa-Prpić – Rijek
Darijo Sučević, Mario Mihalj – Split
Ivan Mikula – Zabok
Branko Malojčić, Barbara Barun, Željka Petelin-Gadže, Vida Demarin, Vesna Brinar, Pavao Krmpotić, Morana Ivičić – Zagreb
NEUROKIRURG:
Bojan Milanov – Pula
Vlatko Ledenko – Split
Josip Paladino – Grad Sveta Nedelja
Dinko Štimac – Rijeka
Ante Subašić, Marjan Rožanković, Tonko Marinović, Vjekoslav Jeleč, Tomislav Sajko, Robert Saftić, Pavle Miklić, Boris Božić, Miroslav Vukić, Krešimir Rotim, Jurica Maraković, Goran Mrak, Hrvoje Jednačak, Vatroslav Čerina, Andrej Desnica – Zagreb
ORALNI KIRURG:
Willy Kocjan – Rijeka
Marijan Baranović – Slavonski Brod
Damir Roki – Varaždin
Hrvoje Plasaj, Nenad Klasić, Krešimir Doblanović, Marko Bajs, Filip Štimac, Davor Brajdić, Leonard Bergovec, Krešimir Johman, Jurica Krhen, Brankica Borisov, Berislav Perić – Zagreb
OFTALMOLOG:
Darko Batistić, Dobrila Karlica – Split
Marin Belak, Dean Šarić, Zlatko Juratovac, Nenad Vukojević, Nadežda Bilić, Miro Kalauz, Maja Bohač, Irena Škegro, Gorana Pavičić, Damir Bosnar, Jelena Petrinović-Dorešić – Zagreb
ONKOLOG:
Jelena Roganović – Rijeka
Ilona Sušac, Tomislav Orešić, Ljerka Eljuga, Ivan Milas, Fedor Šantek, Andrej Roth, Adem Hajredini – Zagreb
ORTODONT:
Daria Štambuk-Ćosić, Mateja Jelić, Martina Ivanec Sapunar, Andrijana Kovačić – Zagreb
ORTOPED:
Luka Širola, Zdravko Jotanović, Danijel Lopac – Općina Lovran
Miroslav Hašpl – Općina Krapinske Toplice
Ivan Rakovac – Općina Funtana
Eduard Rod – Zabok
Tomislav Ćuti, Mario Josipović, Domagoj Delimar, Tomislav Čengić, Ozren Kubat, Trpimir Vrdoljak, Danijel Matek , Tomislav Đapić, Tomislav Smoljanović, Mislav Jelić, Miljenko Franić, Milan Milošević, Ivan Bojanić, Ivan Benčić, Darko Antičević, Alan Mahnik, Tomislav Ribičić, Damir Hudetz – Zagreb
OPĆI KIRURG:
Darko Krstov – Dubrovnik
Samir Haj-Barakat – Našice
Darko Kraljik – Slavonski Brod
Jakov Mihanović – Zadar
Josip Lovrić , Zrinko Madžar, Tomislav Baotić, Vide Bilić – Zagreb
OTORINOLARINGOLOG:
Bojan Fanfani – Karlovac
Ante Sučić, Davor Sunara, Zlatko Kljajić, Zaviša Čolović, Robert Tafra, Ivan-Anđelko Lisec – Split
Domagoj Butigan – Varaždin
Ivan Baraka – Zadar
Andro Košec, Martin Jurlina, Gorazd Poje, Ante-Srđan Anzić, Marko Velimir Grgić, Vinko Borčić, Tomislav Baudoin, Robert Trotić, Renato Janušić, Mirko Ivkić, Mihael Ries, Lana Kovač-Bilić, Krešimir Gršić, Ivan Rašić, Josip Markešić, Ivica Klapan, Siniša Stevanović, Goran Gudelj, Davor Vagić, Borut Marn, Boris Šimunjak, Boris Filipović, Boris Bumber – Zagreb
OBITELJSKA MEDICINA:
Mario Čurlin, Dragana Adžović-Andrić – Dubrovnik
Ana Karlak-Mahovlić – Đurđenovac
Sanja Brleković – Karlovac
Dragica Polančec-Fodor – Koprivnica
Vladimir Pereković – Općina Malinska Dubašnica
Rene Puharić – Opatija
Zrinjka Dananić, Vesna Samardžić-Ilić, Valentina Hečimović, Albina Dumić – Osijek
Ivana Križanić – Petrinja
Zvjezdana Ćatović – Pula
Aleksandar Ljubotina, Damir Ševeljević, Nina Bašić-Marković, Ljiljana Radović-Antolović – Rijeka
Ariana Medini, Zoran Čekić, Silvana Milovac, Jadranka Bandalo-Žebčević – Split
Emina Mehičić – Slavonski Brod
Ivana Prpić-Znidarčić – Sambor
Maja Milinković – Sveta Nedjelja
Sanja Šikić-Kukić – Velika Gorica
Bojana Škvorc, Sanja Škudar-Popović – Varaždin
Ozren Koščić, Marija Sotinac – Vinkovci
Ana Dunatov, Biljana Žigurski-Mračić, Damir Biloglav – Zadar
Tihomir Drašković, Julijana Hađina, Jelena Ević, Kristina Turek, Vedrana Mrđen, Iva Žagmešter, Renata Kučan, Vlasta Nemet-Krznarić, Vlatka Topolovec-Nižetić, Sanja Župan-Kovačić, Sanja Mehmedović, Nives Tarle-Bajić, Ivan Pokrovac, Željko Razum, Vlatka Nevistić, Vjekoslava Amerl-Šakić, Verica Brozović-Kisić, Vera Šoštarić-Želalić, Vanja Gojak-Marjanović, Valentina Nakić, Tamara Perleta-Stambolija , Tajana Lovnički-Kontent, Oskar Crnalić, Nevenka Sremac, Nada Majić, Mladen Štritof, Mladen Prlina, Mirjana Čop-Katunar, Milan Mazalin, Ljubica Lazić-Vuletić, Jasna Stilinović, Jasminka Bunjevčević-Šeša, Jadranka Suton, Jadranka Grbić, Hrvoje Uremović, Hrvoje Tiljak, Gabrijela Papić, Davor Mlikotić, Goran Nekić, Dario Čurik, Branka Martinović-Juroš, Branislava Čilić, Koraljka Marušić, Biserka Mrgan-Tomičić, Željka Šubarić, Marija Antonija Jurković – Zagreb
PSIHIJATAR:
Igor Girotto – Rijeka
Anđelko Beg – Split
Nikola Drobnjak – Vukovar
Zoran Madžarac, Zorana Kušević, Željka Smerdelj, Tihana Jendričko, Marijan Montani, Ljiljana Škrinjarić, Herman Vukušić, Goran Jurcan, Rudolf Gregurek, Anto Orešković, Davor Zdunić – Zagreb
PARODONTOLOG:
Dario Bojčić – Split
PSIHOTERAPEUT:
Iva Stasiow – Zagreb
PULMOLOG:
Andrea Vukić-Dugac, Saša Srića, Mihovil Vrčić- Zagreb
PLASTIČNI KIRURG:
Bojan Ignatovski – Daruvar
Bojan Štambuk – Split
Anto Dujmović , Zvonimir Puljiz, Franjo Rudman, Hrvoje Kisić, Matija Miletić, Zoran Veir, Ivo Džepina, Rado Žic, Mladen Duduković, Dinko Bagatin – Zagreb
PEDIJATAR:
Danijel Kardoš – Belišće
Vladimir Franković, Marija Spajić – Karlovac
Dinka Belobrajić – Kraljevica
Jadranka Petrović-Schneider, Jadranka Arambašić, Bojana Petrov-Križanović – Osijek
Tatjana Ravnić-Bunčić, Mirna Milevoj-Ražem – Pula
Madlen Mihalić, Neven Čače, Sanjin Kilvain, Gordana Tomašić-Čubranić – Rijeka
Luka Stričević, Tamara Bošnjak, Snježana Kapor-Jeričević, Meira Kraus, Dubravko Matić, Blanka Labura – Split
Ilonka Artuković – Samobor
Ružica Vasari-Talanga, Kornelija Kovač – Velika Gorica
Davorka Vitlov-Čirjak – Zaprešić
Milana Smiljanić-Gaberšnik , Ivanka Bilonić-Čović , Jasenka Šprem , Ivona Brbora, Ana Balažin-Vučetić, Mirjana Tomčić, Erina Leona Cetinić, Đurđica Šešo-Šimić, Stipe Čular, Sandra Vukšić, Oskar Lučev, Oleg Jadrešin, Milivoj Jovančević, Metka Regan, Marinka Marić, Lidija Sekulović-Uzelac, Iva Palčić, Dubravka Petrašević, Diana Puževski, Arnes Rešić, Andrea Kostinčer-Pojić, Andrea Cvitković-Roić – Zagreb
RADIOLOG:
Otmar Rubin -Sveta Nedelja
Nikola Ivan Leder – Velika Gorica
Tomislav Pavlović, Željko Herceg, Vinko Vidjak, Marija Marušić, Ivo Gregurić, Drago Odak, Bojan Jernej – Zagreb
REUMATOLOG:
Vesna Budišin – Čakovec
Dušanka Kaliterna-Martinović – Split
Miroslav Mayer, Miroslav Harjaček – Zagreb
STOMATOLOG:
Miroslav Korda – Dubrovnik
Zorana Čizmić – Općina Dugi Rat
Ivana Borčić-Sesar – Đakovo
Luka Lubina – Knin
Ljiljana Peharda-Ivić – Općina Vidovec
Vladimir Haring, Mirela Veselinović, Josip Prpić, Josip Čes, Dijana Tomičić, Anastazija Aščić-Tokić – Osijek
Eduard Paljušaj, Tomislav Vuletić, Neven Crepulja, Goran Grenko – Rijeka
Dea Jurić-Perković, Ante Kovačić, Mia Roglić – Split
Ivica Knežević – Samobor
Nikica Marinić – Slavonski Brod
Milija Baldić-Lukšić – Trogir
Vladimir Hađinac – Vinkovci
Ninoslav Jolić – Vukovar
Ivan Marić, Sergej Kuštera – Zadar
Nino Balenović, Rifet Herić, Marko Matutinović, Elena Štimac, Luka Masnić, Marta Krolo, Blanka Jozinović, Nenad Baltić, Sandra Petaros-Sikirić, Aleksandra Pavelić, Vladimir Basić, Valerija Milković-Budimlija, Sanja Konjević-Jelenčić, Mario Sesar, Maja Štimac-Jagodić, Luka Stojić, Marija Sović-Buntjelić, Kristina Horvat, Ivana Petrović-Poljak, Nikola Krišto, Josip Marcelić, Jadranka Labura, Ivana Golubić Bago, Ivan Miletić, Ivan Sertić, Ivan Katalinić, Igor Ivanković, Nives Romana Beketić-Lušić, Inga Vučković, Goran Katona, Davor Matković, Zlatan Vajzović, Davor Jokić, Blaženko Crnojević, Davor Ćurković, Maja Flajnik, Marin Radić, Tajana Kušeta-Antić, Darko Čajić, Blanka Radujković, Marija Stilinović-Bjelica, Janko Naka, Majda Plišić, Biserka Dumnica, Berislav Mostarac, David Basač – Zagreb
SPEC. MEDICINE RADA I SPORTA:
Nina Muselinović-Žarković – Zagreb
SPEC. NUKLEARNE MEDICINE:
Marija Punda, Josip Staničić, Sanja Kusačić-Kuna – Zagreb
SPEC. STOMATOLOŠKE PROTETIKE:
Nikola Petričević, Sanja Štefančić, Jozo Ćosić, Mirna Munitić, Ivo Gašparac – Zagreb
TORAKALNI KIRURG:
Igor Nikolić, Dinko Stančić-Rokotov – Zagreb
TRAUMATOLOG:
Darko Perović – Zabok
Tin Ehrenfreund – Zagreb
UROLOG:
Kristian Krpina – Rijeka
Goran Štimac, Tomislav Kuliš, Nikola Knežević, Neven Kapun, Igor Tomašković, Dalibor Čičin-Šain, Igor Grubišić, Ahmad El-Saleh, Miroslav Tomić -Zagreb
VASKULARNI KIRURG:
Vladimir-Zvonimir Pelegrin – Zagreb

IZVOR: PORTAL NAJDOKTOR.COM

Bez vode 16. prosinca dijelovi Tara

VRSAR: Božićnice umirovljenicima dijele se od 16. prosinca