in

Poreč na 27. Motovunskoj ljetnoj školi unapređenja zdravlja

Poreč

Središnja tema Motovunske škole bila je Cjelovita skrb, a po prvi puta je održana u virtualnom, on line izdanju.. Školu godinama organiziraju Hrvatska mreža zdravih gradova i Istarska županija uz pomoć istarskih zdravih gradova.

Opsežan dvodnevni program sastojao se od dva događanja, a odvijao se u radionicama na temu – Suradnja lokalne samouprave sa društvenim organizacijama i civilnim društvom koja se održala 15. lipnja 2021. i Tematske konferencije Cjelovita skrb koja se održala 17. lipnja 2021.

Izlaganjem „Kako Zdravi grad Poreč gradi lokalnu mrežu podrške – prepoznaje potrebe, povezuje sektore i građane“ Zdravi grad predstavila je njegova ravnateljica Nataša Basanić Čuš.

Istaknula je značajnu ulogu projekta Zdravi grad Poreč za 30 godina dugu praksu povezivanja, umrežavanja i suradnje u Poreču u svim aspektima unapređenja zdravlja i kvalitete života građana. Naglasila je kako upravo projekt Zdravi grad Poreč, a jer je zdravim gradovima u osnovi suradnja, povezivanje, prepoznavanje potreba dao poseban pečat razvoju grada Poreča. Zdravi grad kada se razvija prema postavkama Svjetske zdravstvene organizacije izvrstan je temelj povezivanja u zajednici jer nije konkurencija niti jednom sustavu nego dapače poveznica svih sustava i novih lokalnih nadstandarda zaštite koja u svim segmentima zaštite građana malog grada može dati novu kvalitetu života i zdravlja svih stanovnika.

Povezivanje sektora zdravstva, socijale, odgoja i obrazovanja, civilnog sektora , potom godine povezivanja stručnjaka Poreča, ključnih ljudi zajednice (političara) i građana kao i njihovo povezivanje sa stručnjacima županije i RH doprinijela su tome da su u centru podrške ljudima bolje umreženi i povezeni sustavi koji grade Poreč kao socijalno osjetljivu i spremnu zajednicu za sve svoje stanovnike.

Primjer cjelovite skrbi prikazala je na primjeru podrške za djecu Poreča u kojemu je pod okriljem ideje zdravlja, kvalitete života te cjelovite podrške djeci/obitelji u zajednici umrežena skrb za podršku djeci kroz povezivanje i povećavanje kapaciteta u odgojnim ustanovama (jaslice i vrtići), školama, ustanovama zdravstva i socijale u gradu, gradskom psihološkom savjetovalištu Zdravi grad Poreč, kroz civilni sektor – Crveni križ, Centar za građanske inicijative, brojne klubove, udruge, ljetne kampove za slobodno vrijeme s posebnom podrškom za ranjivu djecu, kroz Društvo invalida Poreč, Centar za inkluziju Poreč, podružnicu Centra za rehabilitaciju Veruda za podršku ranim intervencijama prema djeci i mladima.

Motovunska škola ove je godine istaknula važne teme suradnje, povezivanja , komunikacije među sektorima usmjerenim zdravlju te izazove cjelovite i sveobuhvatne skrbi o ranjivim skupinama u zajednici kao što su djeca, osobe s invaliditetom , stariji. Naime, nepovezanost sustava u RH pa time i u mnogim zajednicama jedan su od najvećih problema ovog izazovnog i zahtjevnog vremena u brizi za zdravlje u najširem smislu. Nepovezanost sustava RH koji na različite načine brinu o ranjivim skupinama često dovode do toga da dio skrbi potpuno nedostaje ili da jedne te iste usluge pružaju različiti sustavi i dupliraju se dok druge potpuno izostaju (kao npr. usluge rane intervencije za djecu, pomoći u kući za starije i sl.).

Radionica Suradnja lokalne samouprave sa društvenim organizacijama i civilnim društvom uključivala je pojašnjavanje važnosti međusektorske suradnje kao preduvjeta za razvoj i pružanje postojećih i novih usluga građanima u zajednici (prikaz razvoja neformalne i formalne suradnje te umrežavanja) donoseći postojeća iskustva gradova Dubrovnika, Opatije i Rijeke te Istarske županije.

U program su se uključili predstavnici resornih ministarstava: Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te profesori s Medicinskog i Pravnog fakulteta – studija za socijalni rad. Svi sudionici su zaključili da će povezivanje i suradnja na lokalnoj , regionalnoj i državnoj razini biti jedan od najvećih izazova za buduće vrijeme u cilju da se odgovori na mnoge i različite izazove unapređenja zdravlja i kvalitete života svih stanovnika, a posebno ranjivih skupina.

Zdravi grad Poreč

novac kune novčanice policija ilustracija

Starici se predstavio kao policajac i tražio da mu preda svu ušteđevinu iz banke

Istarski stožer objavio plan javnog cijepljenja od 21. lipnja po svim gradovima