in

POREČ: Uskrsna čestitka gradonačelnika Peršurića

Drage Porečanke i Porečani, 

Uskrs je simbol novog početka i novog života, a u našem je gradu Uskrs tradicionalno predstavljao buđenje grada, njegovih stanovnika i novi početak za sve nas.

Iako živimo u drugačijim vremenima, poruka Uskrsa je tu da nas podsjeti na to da uvijek trebamo imati nade, mira, strpljenja i razumijevanja.

Želim vam da ovaj blagdan provedete u krugu svojih najbližih, i neka nam ove godine novi početak i blagdan Uskrsa bude ispunjen zdravljem, vjerom u sebe i u svoje bližnje.

Srićan Vazan-Sretan Uskrs-Buona Pasqua.

Gradonačelnik Loris Peršurić sa suradnicima

Cari Parenzani

La Pasqua è il simbolo di un nuovo inizio e di una nuova vita, e nella nostra Parenzo la Pasqua ha tradizionalmente rappresentato il risveglio della città, dei suoi abitanti e un nuovo inizio per tutti noi.

Anche se viviamo in tempi particolari, il messaggio della Pasqua serve a ricordarci che dobbiamo avere sempre speranza, pace, pazienza e comprensione.

Vi auguro di trascorrere questa festività nella cerchia dei vostri cari e che quest’anno il nuovo inizio e la festa della Pasqua siano pieni di salute, di fede in voi stessi e nei vostri cari.

Srićan Vazan-Sretan Uskrs-Buona Pasqua.

Il Sindaco Loris Peršurić con i collaboratori

Globalni gubitak u sektoru putovanja i turizma u 2020. gotovo 4,5 bilijuna dolara

BADERNA: U trostrukom sudaru jedan ozlijeđeni, vozaču kamiona prijava zbog izazivanja nesreće