in

Porečki Institut za poljoprivredu i turizam organizira seminare na Brijunima – Prijave su otvorene

NP Brijuni

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU BESPLATNIH STRUČNIH SEMINARA  – BRIJUNI 09/10.06.2021.

Institut za poljoprivredu i turizam (IPTPO) u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta (MINTS) u sklopu programa transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014.-2020., u okviru projekta Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja organiziraju tri stručna seminara u trajanju od dva dana koji će se održati u srijedu, 9. i četvrtak 10. lipnja u Nacionalnom parku Brijuni, Fažana. Edukacijski seminari namijenjeni su predstavnicima tijela javne vlasti, menadžerima u turizmu i ostalim zainteresiranim dionicima u turizmu.

Teme seminara su:

  1. Jačanje kapaciteta turističkih gospodarskih subjekata i državnih službenika o zaštiti prirodne baštine;
  2. Jačanje kapaciteta za menadžere turističke industrije o razvoju održivih turističkih aktivnosti;
  3. Jačanje kapaciteta javnih i privatnih turističkih subjekata o upravljanju INHERITURA područjima.

Glavni cilj programa Interreg MED je:

  • promicanje održivog rasta na području Mediterana,
  • poticanje inovativnih koncepata i praksi,
  • racionalno korištenje resursa i
  • podržavanje socijalne integracije putem integriranog i teritorijalno utemeljenog pristupa suradnji.

INHERIT je projekt programa Interreg MED (Europski program transnacionalne suradnje) koji pripada tematici održivog turizma.

Cilj projekta INHERIT je valorizacija i očuvanje prirodne baštine u obalnim i pomorskim turističkim destinacijama Mediterana. Projektom će se testirati i primijeniti novi pristup prilagođen specifičnosti mediteranskog područja koji štite prirodnu baštinu od štetnih učinaka intenzivnog turizma. INHERIT promovira održivi turizam ublažavajući sezonalnost  baveći se nadmašivanjem kapaciteta domaćina, dizajniranjem i primjenom pristupa zaštite odozdo prema gore (bottom-up) oslanjajući se na samoregulaciju i nadzor od strane lokalnog društva i turističkih dionika.

U radu seminara sudjelovat će predstavnici Ministarstava turizma i sporta, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Instituta za poljoprivredu i turizam te brojne eminentne institucije.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem Google obrasca na sljedećem linku

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmILMQT4vL37pOezt4oLAJQyRnopjwgGG8UoVqRNARYPulbw/viewform

POREČ: Dežurne ljekarne u lipnju i srpnju nedjeljom i praznikom

Istarski klubovi osvojili čak 28 medalja na Europskom kickboxing kupu “KARLOVAC OPEN 2021.“