in

Stare Vazmene užance u Kašteliru – Pince, titule i špijun

Foto Valentina Beg/Davor Šišović - Bookaleta

Piše: Lucia VENIER

Korizma je finila a Vazan je pred vratima. Kako je nikad bilo, ča se prontivalo, kuhalo, peklo na Velu subotu i na dan Vazma provat ću domislit one starije, a onin mladina povidat naše stare užance.

Lucia Venier - Foto Davor Šišović/Bookaleta
Lucia Venier – Foto Davor Šišović/Bookaleta

Vela subota je bija dan kad su se pekle pince. Pince su se najveć pekle u peći, u špakeru, a ki ni ima ni jeno ni drugo, peka je anke na ognjišću pod čripnjom. Čuda od njih je peklo anke poli susedi di je bila peć tako da se je počelo peć anke prije subote, perke se moralo čekat za doć na red za peć.

Mi smo imali peć i poli nas je čuda od njih peklo, perke za Vazan pince su morale bit. Pince su bile za cilu fameju a za dicu su bile titule ili tić. Seli se je učinija i mali kolačić – špijun ki se je prvi meća u peć za vidit ku je peć dosta palena ili forši prepalena.

Niki su namisto špijuna u peć vrli jeno malo mekinj. Ku se mekinje driomom upale to je senja da je peć prepalena i da vajalo jeno malo počekat. Pince su se pekle u tećah ili na namaženih hartun. Kad su pince bilo lipo kisele se ih je lipo porizalo i namazalo stučenin jajon da budu lipo luštre. Kad su pince bile pečene jeno velo delo je bilo učinjeno. Još je ukurilo uborit jaja u lupu od žbule, zvadit i učistit luk. Jaja, pince i luk se poneslo u subotu izvečer maši blagoslovit da bi bilo pronto za nediju jutro – Vazan za ručenje.

Ki ni riva poć na blagoslov izvečer je moga anke na Vazan izjutra malij maši.

Vazan – veli god, vela fešta, perke za velu mašu neće zvonit kako uža nego kampanat. Svi bi se prontali i lipo regulali za poć veloj maši u 11 ur. Na Vazan izjutra po staroj užanci se prontali ručenje pince, uborena jaja, luk i frita šparugami. Za užinu su se kuhala juha od kokoše. Poli nas se u juhu seli vrglo anke jedan kus špolete. Učinilo se šuga za fuže, kiseli kapus. Speklo se je i kakovega mesa, gramperi.

Za dolći su bile pince. Polepodne muški bi šli u oštariju igrat na harte, burelat, počakulat a dica su šćokivala uborena jaja.

Srićan Vazan!

ljekarna apoteka ilustracija foto pixabay

Dežurstvo ljekarni u Poreču za Uskrs i nedjeljama u svibnju

trgovina supermarket hrana

Pogledajte radno vrijeme trgovina za uskrsne blagdane