in

U pripremi projekt izgradnje biciklističko-pješačke staze Kukci-Nova Vas

Foto Grad Poreč

Kako bi se povećala sigurnost biciklista i pješaka, ali i svih sudionika u prometu, Grad Poreč, točnije Upravni odjel za komunalni sustav krenuo je u izradu projekta izgradnje biciklističko-pješačke staze od naselja Kukci do naselja Nova Vas. U sklopu projekta izrađena je projektna dokumentacija, te ishođena lokacijska dozvola.

Trasa buduće biciklističek staze od mjesta Kukci prema Novoj Vasi
Trasa buduće biciklističek staze od mjesta Kukci prema Novoj Vasi

Staza je planirana u dužini od oko 2.000 metara, uz županijsku cestu ŽC 5042, kao nastavak staze koja od Poreča vodi do Kukci.

Profil će činiti zaštitni zeleni pojas uz kolnik, te zajednička biciklističko-pješačka asfaltirana površina, sve ukupne širine 4,50 metara. U koridoru staze položit će se kabelska kanalizacija za javnu rasvjetu i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. Svaki prijelaz s nogostupa na razinu kolnika bit će osiguran prijelaznom rampom za sigurniju pristupačnost pješacima i biciklistima. Osim toga, područje zahvata opremit će se prometnim znakovima i signalizacijom, brojačem korisnika, senzorom kvalitete zraka, pametnim klupama i koševima, kamerama te autobusnom čekaonicom, a sva će se postavljena oprema napajati sunčevom energijom. Kao zaštita od visokih ljetnih temperatura uz stazu će se posaditi drveće, a zone odmora obogatit će mediteransko bilje i grmlje kako bi se dodatno potaknula bioraznolikost staništa.

Cijeli je projekt, nastao na temelju potreba i prijedloga mještana i predstavnika mjesnog odbora Nova Vas, a osim što će kretanje ovim putem učiniti sigurnijim za pješake i bicikliste, pridonijet će i samoj protočnosti kolnog prometa, rasterećenju prometa tijekom turističke sezone, povezivanju naselja, te poticanju i omogućavanju zdravog i održivog životnog stila.

Projekt sada u fazi ishođenja građevinske dozvole, a isti će se prijaviti na natječaj za financiranje sredstvima europskih fondova, odnosno na poziv Ministarstva turizma i sporta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Zelena i digitalna tranzicija javne turističke infrastrukture  generirat će višu dodanu vrijednost za udaljenija gradska naselja i tako povećati atraktivnost  cjelokupne destinacije.

Ovim se projektom nastavlja širenje mreže pješačko-biciklističke komunikacije, centra grada s prigradskim naseljima po mjesnim odborima, na čemu će se nastaviti raditi i dalje, navodi se u priopćenju Grada Poreča.

Foto Atletski klub Maximvs

Intenzivan vikend za porečke Maximvse: Dva natjecanja, odlični plasmani i medalje

Foto TZ Buje - Pješačenje za Luganigadu 2023. po Gornjoj Bujštini

U čast Luganigade: Velik interes za pješačenje Gornjom Bujštinom uz mega fritaju s kobasicama