in

Djeca i učitelji porečkih OŠ Finida i B. Parendin hodali za zdravlje

Hoditi i zdravi biti - OŠ Finida - Foto Zdravi grad Poreč

Kao i svake godine porečkoj manifestaciji hodanja naziva HODITI I ZDRAVI BITI-LA SALUTE VIENE CAMMINANDO priključuju se i porečke škole. Tako su u okviru ove 7. javnozdravstvene manifestacije, pod okriljem  Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije (ZZJZ IŽ),  dana 21.04. 23. hodali učenici i učitelji OŠ Finida i Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin. Porečko nastojanje da se promovira zdravlje, hodanje i boravak u prirodi kao najjednostavniji i najzdraviji vid tjelesne aktivnosti postiže svoj puni smisao kada se u tjelesnu aktivnost uključuju i porečka djeca i mladi. 

Hoditi i zdravi biti - TOš B. PArentin - Foto Zdravi grad Poreč
Hoditi i zdravi biti – TOš B. PArentin – Foto Zdravi grad Poreč

Djeci je kretanje samo po sebi prirodno. No, promocija kretanja, zdravih životnih stilova i navika kod djece važna je jer živimo u 21. stoljeću te u vremenu brzih promjena i tehnološke revolucije u okviru koje su i djeca, kojoj je kretanje dobno razvojno svojstveno, sve manje u pokretu, a sve više s mobitelima, kompjuterima i tabletima u sjedećem položaju i zatvorenim prostorima. 

Djeca i odrasli voditelji porečkih škola Finida i B. Parentin proveli su divno jutro u prirodi. Učestvovalo je ukupno više od 600 djece te 80 odraslih voditelja iz njihovih škola. Aktivnost su započeli u 8.30 te završili oko 13 sati. Hodali su na trasi od Picala preko Materade do parka za djecu i mlade kraj uvale Sv. Martin. Mlađa djeca su boravila u parku s igračkim spravama ispod hotela Materada dok su stariji školarci koristili gradski dječji park sa spravama i odbojkaškim igralištem na pijesku kraj uvale Sv. Martin. Igre, smijeha, zabave i dobrog raspoloženja nije nedostajalo. Učenici su se nadmetali  u pojedinim igrama sa svojim učiteljima te je ovaj dan u prirodi osim igre i kretanja bio i način spontanog međusobnog povezivanja učitelja i djece, suradnje, igre, komunikacije  i građenja dubljih veza i odnosa djece i učitelja u neformalnoj i neposrednoj situaciji izvan učionica i školskih klupa. 

Foto Zdravi grad - OŠ Finida
Foto Zdravi grad – OŠ Finida

-Svi odrasli voditelji iz škola dobili su ovogodišnju narančastu majicu s logom HODITI I ZDRAVI BITI, a djeca, ovisno o dobi, žute i plave zdravogradske balone, drvene bojice s logom Zdravog grada odnosno najstariji vrećice za tenisice za satove tjelesne i zdravstvene kulture s logom Zdravog grada i Grada Poreča. 

TOŠ B. Parentin - Foto Zdravi grad Poreč
TOŠ B. Parentin – Foto Zdravi grad Poreč

Čitavu aktivnost sa Zdravim gradom je koordinirao te u konačnici taj dan i vodio naš stalni stručni suradnik, prof. kineziologije Zoran Jendrašić na čemu mu zahvaljujemo. Hvala ravnateljima, stručnim službama i učiteljima obiju porečkih škola što prepoznaju manifestaciju HODITI I ZDRAVI BITI te je ugrađuju u svoje školske godišnje programe i partnerski realiziraju u zajednici zajedno sa nama, poručuju iz Zdravog grada Poreč.

Mali i veliki, domaći i stranci očistili šišansku uvalu Kala

POREČ: U Galiji otvorena „Izložba Gradu“