in

NOVE PREPORUKE HZJZ-a: U samoizolaciju će morati i cijepljeni

Foto Pixabay

Hrvatski zavod za javno zdravstvo ažurirao je preporuke o postupanju sa zaraženima koronavirusom, bliskim kontaktima te izolaciji i karanteni zbog pojave varijante omikron u Hrvatskoj. Svi bliski kontakti zaraženog, osim navedenih izuzetaka, upućuju se u zdravstveni nadzor u karanteni, odnosno samoizolaciji.

Bliske kontakte koji su dio kolektiva u kojem je važno procijeniti proširenost infekcije preporučljivo je testirati RT-PCR testom ili brzim antigenskim testom unutar pet dana od izlaganja. Negativan rezultat testa nema utjecaja na trajanje karantene / samoizolacije. Pozitivan rezultat testa zahtijeva obradu bliskih kontakata testirane osobe. Pozitivan brzi antigenski test treba potvrditi RT-PCR testom, navodi se u dokumentu. 

Ako su bolesnik i kontakti u zajedničkom kućanstvu bez mogućnosti izolacije bolesnika, primjerice oboljelo dijete koje njeguju roditelji, kućni kontakti podliježu karanteni u trajanju od 10 dana nakon što bolesnik ispuni kriterije za završetak izolacije. Ako su kontinuirano u bliskom kontaktu s bolesnikom, to podrazumijeva karantenu od 20 dana (10 dana trajanja zaraznosti bolesnika plus 10 dana karantene od posljednjeg dana zaraznosti bolesnika) od datuma obolijevanja bolesnika, pod uvjetom da bolesnik zadovolji uvjete za prekid izolacije nakon deset dana i da kontakti ne razviju simptomi.

Ako osobe u karanteni / samoizolaciji razviju simptome bolesti kompatibilne s ovom bolesti, treba ih testirati na SARS-CoV-2.

Ako je izvor zaražen omikron varijantom ili postoji epidemiološka sumnja da se radi o omikron varijanti, svi kontakti, neovisno o cijepnom statusu i preboljenju, podložni su karanteni u trajanju od 14 dana te se trebaju testirati PCR testom na početku karantene i zadnji dan karantene.

Ako se u postavljene sumnje sekvenciranjem isključi omikron varijanta, 14-dnevna karantena se prekida, a s kontaktima se dalje postupa kao kod izloženosti udomaćenim varijantama virusa.

Detaljne upute dostupne su na poveznici

Izvor HZJZ i Dalmatinski portal

Bez vode 9. prosinca dio Kaštelira i Fuškulin

Gradonačelniku kazna do 50.000 kuna ako ne objavi sve troškove