in

Poreč dobiva SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU

Poreč nakon godina razvoja lokalnih zaštitnih projekata za zdravlje te 10 godina kontinuiranog razvoja programa iz oblasti zdrave prehrane, kao dodanu novu vrijednost, pridružuje svojim programima suradnju sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije (ZZJZ IŽ) i na području rada Savjetovališta za prehranu. Savjetovalište u Poreču djelovat će u prostorima Zdravog grada Poreč i bit će dopuna postojećem programu usmjerenom prevenciji zdravih izbora u prehrani i tretmanu poremećaja hranjenja.

Zavod za javno zdravstvo razvija projekt Savjetovališta za prehranu od 2017. s istarskim gradovima koji za isto iskazuju interes i izdvajaju sredstva, a uz podršku Istarske županije. Poreč je najspecifičniji u tom smislu, jer vlastiti program zdrave prehrane razvija godinama, priopćili su danas iz gradske uprave.

Naglasak rada ovog savjetovališta je na prevenciji bolesti i promociji zdravlja te pružanja specifičnih savjeta i podrška kod osoba koje boluju od specifičnih bolesti (dijabetes, visok krvni tlak i drugo). Savjetovalište za prehranu je jedna od aktivnosti županijskog javnozdravstvenog prioriteta: promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti. Aktivnosti Savjetovališta za prehranu imaju za cilj približiti usluge stručnjaka građanima na području Istre, prvenstveno nutricionista, a po potrebi i drugih.

Početak rada Savjetovališta za prehranu bit će javnosti predstavljeno u petak, a o njemu će govoriti predstavnici ZZJZ IŽ i stručni tim Zdravog grada.

Štand SOS Šapa u Poreču: Za napuštene šapice prikupljeno čak 4.150 kuna

Uskoro prijave za LJETNI KAMP Društva Naša djeca Poreč