in

Potpisan Sporazum o sufinanciranju dodatnog tima Hitne pomoći za Rovinj, Žminj, Bale i Kanfanar

Foto Grad Rovinj

Gradonačelnik Grada Rovinja, te načelnici općina Bale, Kanfanar i Žminj potpisali su danas s Nastavnim zavodom za hitnu medicinu Istarske županije Sporazum o sufinanciranju 8-satnog tima T2 za područje Rovinjštine.

Time će se u periodu od 1. srpnja do 31. kolovoza osigurati sustavna zaštita kako  stanovništva, tako i njihovih gostiju.

Ukupan iznos sufinanciranja iznosi 70.000 kuna, a udio pojedine jedinice lokalne samouprave u sufinanciranju određuje se po broju stanovnika te će stoga Rovinj osigurati iz proračuna 61.754 kuna, Općina Bale 5.611,20 kuna, Općina Kanfanar 1.227,80 kuna, a Općina Žminj 1.407 kuna.

Kako bi svojim građanima i njihovim gostima osigurao što bolju zdravstvenu skrb, Grad Rovinj potpisao je s Istarskom županijom, Nastavnim zavodom za hitnu medicinu i Istarskim domovima zdravlja Ugovor o sufinanciranju hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2020. godine u iznosu od 275.977 kuna, a osim toga sufinancirao je i nabavu novog vozila za hitnu medicinsku službu iznosom od 309 tisuća kuna.

Valja napomenuti kako Grad Rovinj i susjedne Općine Bale, Kanfanar i Žminj podmiruju i troškove smještaja dvoje liječnika hitne medicine u iznosu od 5.500 kuna mjesečno tijekom cijele godine.

POREČ: Postavljena kolažna instalacija “Od celuloze do pejzaža”, rad mladih na radionici u sklopu 60. Annala

NOVIGRADU zahvalnica Centra za rehabilitaciju Pula za višegodišnju podršku i suradnju