in

Tjedan psihologije u Poreču: Čemu služe psiholozi?

I ove godine,  Zdravi grad Poreč sa suradnicima najavljuje obilježavanje  12. Tjedna psihologije u Poreču. Tjedan psihologije u Hrvatskoj ove se godine prigodno obilježava od 18. do 24. veljače pod okriljem Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore te uz podršku Naklade Slap. U Poreču će Tjedan psihologije biti obilježen brojnim aktivnostima u duljem periodu od utvrđenog nacionalnog raspona, piše u priopćenju Zdravog grada.

Čemu služi Tjedan psihologije?

Obilježavanje Tjedna psihologije ima za cilj približavanje psihologije kao znanosti i psihologa kao stručnjaka svim stanovnicima u zajednici. Psihologija je znanost koja se vrlo široko može primijeniti za unapređenje života ljudi u radnom, osobnom, obiteljskom, odgojno obrazovnom ili nekom drugom okruženju, a psiholozi kao stručnjaci na najrazličitije načine doprinose životu ljudi u zajednicama u kojima žive i rade.  Baš zato Tjedan psihologije služi demistifikaciji i boljem razumijevanju psihološke struke. Omogućava ljudima da spoznaju čime se psiholozi bave i na koje im sve načine mogu pomoći u njihovim životima. Upoznavanje psihologa u zajednici i njihova rada doprinosi odmicanju „stigme“, nerazumijevanja, srama ili straha od činjenice da je ponekad važno, štoviše korisno, tražiti pomoć stručnjaka za rješavanje neke životne krize, donošenje važne odluke ili za lakše nošenje sa stresom. Jednako tako, pomaže ljudima da podrže neku blisku osobu u svom okruženju da potraži pomoć i podršku.

Baš zato, porečki će psiholozi i ove godine prigodnim aktivnostima i događanjima komunicirati s građanima svih dobnih skupina te približiti primjenu psihologije i psihološke struke u životu ljudi i zajednice.

Psihologija i psiholozi

Psihologija je znanost koja  proučava ponašanje ljudi te psihičke procese (mišljenje, emocije, motivaciju) i fiziološke procese u mozgu koji su u podlozi ponašanja. Tako psihologija izučava uzroke ponašanja ljudi i načine na koje ljudi doživljavaju svijet. Zbog brojnih primijenjenih grana moderna psihologija  danas ima upliv u gotovo sve sfere ljudskog života i rada, a psiholozi kao stručnjaci u različitim fazama i razvojnim periodima mogu pružati podršku svojim sugrađanima. U vrijeme velikih promjena, potrebe za brzim prilagodbama psiholozi mogu biti važna podrška nečijem osobnom, obiteljskom, profesionalnom životnom putu. Brze promjene i prilagodbe često ljudima uzrokuju stres i teškoće zbog kojih teže funkcioniraju u svakodnevnom životu i radu.

Psiholozi radeći svoj posao mogu ljude osnaživati za nošenje sa stresom i opće životnim promjenama, poučavati ih o ljudskom ponašanju te im pomoći da bolje razumiju vlastito ponašanje i ono drugih ljudi, mogu pomoći ljudima u razumijevanju vlastitih potreba i potreba drugih ljudi, raditi na unaprjeđenju socijalnih i/ili  komunikacijskih vještina povučenih i teže prilagodljivih osoba, pomoći u procesu donošenja odluka i vlastitih izbora (u vezi posla, obrazovnih programa, odgojnih dilema…) te u brojnim drugim životnim situacijama. Psiholozi često osnažuju ljude za bolje međuljudske odnose (obiteljske i u radnom okruženju), pomažu im da prihvate odgovornost za svoje izbore te da budu sretniji i zadovoljniji svojim životima. Psiholozi pružaju pomoć i podršku posebno ranjivim skupinama (osobe s invaliditetom, bolesni, osobe koje su izgubile svoje drage…)  i svim onim osobama koje kod sebe prepoznaju da u nekom periodu života prolaze životnu ili razvojnu krizu, objavio je Zdravi grad.

Objavljen popis najkorumpiranijih država Europe, samo četiri su gore od Hrvatske

Poreč utire put borbi protiv klimatskih promjena