in

Župan u Funtani – Teme sastanka zaobilaznica, bespravna gradnja, obnova cesta…

Funtana - Milokanović, Miletić, Grgeta i Liović - Foto Istarska županija

Istarski župan Boris Miletić jučer je održao radni sastanak s načelnikom Općine Funtana Mladenom Grgetom i suradnicima, službenicom koja privremeno obavlja poslove pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Korin Liović i direktorom komunalnog poduzeća Puntica d.o.o. Đankarlom Milokanovićem. Sastanak je održan u zgradi stare škole, koja je rekonstruirana i prenamijenjena u zgradu javne i društvene namjene. Projektom je tako uređen novi radni prostor za Općinsku upravu, a dio zgrade bit će namijenjen društvenom domu, odnosno društvenim djelatnostima, te će obuhvaćati i manji kulturni centar za potrebe mještana općine i lokalnih udruga.

funtana grgeta miletić sastanak
Foto Istarska županija

Načelnik Grgeta izrazio je zadovoljstvo županovim posjetom naglasivši da uvijek postoje teme od zajedničkog interesa, poput prostornog planiranja, rješavanja imovinskih odnosa i upravljanja pomorskim dobrom. Što se tiče Prostornog plana Istarske županije, župan je kazao da je u tijeku pokretanje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, a u izradi je i Plan razvoja Istarske županije za koji se, također, provodi postupak strateške procjene utjecaje na okoliš.

„Izmjene i dopune Plana zamislili smo u dva koraka. Prvi se odnosi na infrastrukturu i pritom mislim konkretno na energetiku, ribarske luke, promet, gospodarenje otpadom i vodno gospodarstvo. Posjetit ću da je zadnji PP IŽ usvojen 2016., a procedura izrade započela je 2009. godine. Drugi korak Izmjena i dopuna, obuhvatio bi i građevinska i turistička područja te ostala područja za koja su dane inicijative, a nisu mogla biti obuhvaćena u prvom koraku, za što će sigurno biti puno više interesa i od strane gradova i općina, te fizičkih i pravnih osoba. Od 2016. godine puno se toga promijenilo i neophodno je osvježiti županijski Prostorni plan“,  istaknuo je župan dodajući da planovi moraju biti malo stroži kako bi se sačuvao prostor, ali isto tako treba se prilagoditi novim trendovima i potrebama, u smislu zelene tranzicije i napuštanja fosilnih goriva.

Također, smatra župan da je za Istru kao pretežito auto destinaciju, važno imati i infrastrukturu za električna vozila, tj. punktove za punjenje. 

Načelnik Grgeta se nadovezao na projekt zaobilaznice, koji je bio zamišljen da zaobilazi samo naselje Funtana, međutim sada su potrebe i veće te se sagledavaju i druge mogućnosti, poput zaobilaženja i Vrsara. Što se, pak, turizma tiče, Općina je dostignula svoje maksimalne kapacitete, a prošle sezone je zabilježeno gotovo 2 milijuna noćenja, dok je u samoj špici sezone bilo i 20 tisuća gostiju dnevno. 

„Kapaciteti kampova i hotela su čak manji kad uspoređujemo s 90-im godinama jer se radilo na podizanju kvalitete, međutim privatni smještaj drastično raste zbog čega pati infrastruktura i moramo rješavati prometnice, javnu rasvjetu, oborinsku kanalizaciju, vodu i struju“, rekao je načelnik dodajući kako je intencija kroz cijelu općinu napraviti šetnicu uz more. Također, naveo je da su u tijeku radovi na novoj cesti prema Poreču, uz koju će ići pješačko-biciklistička staza. 

Načelnik je spomenuo i borbu protiv bespravne gradnje, naglasivši da je proteklih nekoliko godina i kod njih prisutan trend ilegalne gradnje, koje redovito prijavljuju i šalju požurnice, no problem je, kao što je poznato, u nedostatku građevinskih inspektora na terenu. 

„Treba poslati snažnu poruku da tako više ne može. Baš smo u ponedjeljak bili na području Vodnjanštine gdje je posebno prisutna ilegalna gradnja i uživo je to strašno“, poručio je župan. 

Izvor Istarska županija

Foto SŠ Mate Balote Poreč - košarkašice

POREČ: Balotine učenice uzele medalju na županijskom natjecanju iz košarke

lisice mup policija

UMAG: Vozio pod zabranom, bježao policiji, odbio pokazati dokumente…