in

Mobilno reciklažno dvorište stiže u Općinu Kaštelir-Labinci – donosimo raspored po naseljima

Ilustracija
Raspored po kaštelirskim naseljima

Od 13. do 19. prosinca mobilno reciklažno dvorište bit će na području Općine Kaštelir-Labinci prema rasporedu koji donosimo u prilogu ovog teksta.

U mobilnom reciklažnom dvorištu može se odložiti ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari, plinovi u posudama pod tlakom, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, jestiva ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, otpadni tiskarski toneri, papir i karton, metalna ambalaža, staklena ambalaža, staklo, plastična ambalaža, plastika, odjeća, tekstil.

Iz porečke Usluge napominju da svako kućanstvo ima pravo jednom godišnje BESPLATNO naručiti spremnik za GLOMAZNI OTPAD te na taj način zbrinuti 3 kubična metra otpada.

Spremnik se naručuje pozivom na broj telefona 052 555 728,  pri prijavi treba dostaviti adresu obračunskog mjesta, ime i prezime, OIB i kontakt telefon.

OSIGURANO MILIJUN KUNA: Porečkim umirovljenicima 420 kuna za dopunsko osiguranje

ADVENT POREČ: Brojne mališane razveselio dolazak Djeda Mraza