in

O smanjenju emisije stakleničkih plinova i prihvatljivosti kompostana 21. ožujka na konferenciji u Poreču

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč poziva na završnu konferenciju projekta “Smanjenje emisija stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja – REDGREENPLANT” i okrugli stol “Prihvatljivost kompostana u Hrvatskoj” u organizaciji Akademije poljoprivrednih znanosti, koji će biti održani u četvrtak, 21. ožujka, u Domu obrtnika Poreč u 10 sati.

Tijekom konferencije bit će predstavljeni znanstveni rezultati projekta, koji su od visoke važnosti za ublažavanje klimatskih promjena kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova, dok će se na okruglom stolu sagledati perspektive kompostiranja u Hrvatskoj uz izlaganja iz susjednih zemalja te stručna iskustva.

Na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču, u razdoblju od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2019. provodi se projekt „Smanjenje emisija stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja“ pod voditeljstvom dr.sc. Deana Bana.

Osim znanstvenika iz Instituta za poljoprivredu i turizam kao vodećeg partnera, na projektu sudjeluju i znanstvenici iz sljedećih institucija: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Institut Ruđer Bošković, Veleučilište u Kninu, Sveučilište u Splitu Prirodoslovno matematički fakultet, Institut Jožef Stefan, Sveučilište u Udinama te Ustanova centar za istraživanje materijala Istarske županije Metris.

Projekt polazi od pretpostavke da gradski i poljoprivredni otpad koji neobrađen predstavlja prijetnju zaštiti okoliša, obradom u kompost ili biougljen može postati kvalitetno gnojivo koje može zamijeniti mineralna gnojiva. Opći cilj projekta je izrada standardiziranih metodologija za obradu gradskog i poljoprivrednog otpada.

Tijekom projekta su komunalni mulj i komina maslina – dva velika ekološka problema, a ujedno i dva vrijedna organska materijala, pretvoreni u kompost i biougljen te su u različitim količinama dodavani u dva tipa tla (crvenicu i rendzinu). Na istraživanim je supstratima uzgajan kineski kupus kao odličan bioakumulator. Cijeli sustav tlo-biljka-voda iz ovog projekta je detaljno analiziran i okarakteriziran suvremenim analitičkim i statističkim metodama.

Rezultati projekta ukazuju na velik potencijal zbrinjavanja gradskog i poljoprivrednog otpada njihovom valorizacijom u vidu pretvorbe u poboljšivače tla za primjenu u poljoprivredi.

Ogulinci svladali mlade porečke rukometaše

Lionsi odabrali najbolje učeničke likovne radove – otvorenje njihove izložbe u porečkoj Galiji 26. ožujka