in

BUJŠTINA: Uskoro kreće projekt pomoći u kući u suradnji Crvenog križa te gradova i općina

Ilustracija

Gradsko društvo Crvenog križa Buje nositelj je pilot projekta pod nazivom „Pomoć u kući na Bujštini“, koji će uskoro započeti s realizacijom. Cilj projekta je pružanje podrške u svakodnevnim ili povremenim potrebama mahom starijoj populaciji na prostoru nekadašnje Bujštine, odnosno gradova Buje i Novigrad te općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj.

Crveni križ Bujštine taj je projekt uspješno kandidirao za sredstva Istarske županije, koja će u njegovoj realizaciji sudjelovati s 40 posto sredstava, dok će ostatak sufinancirati gradovi i općine na čijem će se području projekt odvijati, a manjim dijelom i samo GDCK Buje.

Grad Novigrad u proračunu za 2021. godinu u tu je svrhu predvidio 45.000 kuna.

Podsjetimo ovdje kako se sličan oblik pomoći u kući starijim potrebitim osobama na području Grada Novigrada provodi još od 2016. godine. U početku je to bilo putem uključivanja u nacionalni projekt Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom „Pomoć i njega starijim korisnima socijalne pomoći i starijim osobama u njihovim domaćinstvima kroz mjeru javni radovi – pomoć zajednici“, da bi po okončanju tog projekta Grad Novigrad sve do ožujka prošle godine nastavio samostalno provoditi i financirati ovu uslugu potrebitim starijim sugrađanima, u suradnji s Crvenim križem Bujštine.

Ovim novim pilot projektom, čiji je početak realizacije djelomično usporen uslijed pandemije Covida 19, Crveni križ Bujštine će kao nositelj projekta sličnu aktivnost proširiti na ostatak Bujštine odnosno sjeverozapadne Istre, uz istovremeno povećanje opsega i razine usluga te njihovu profesionalizaciju.

Pilot projektom se stoga namjerava zaposliti dvije gerontodomaćice i jednu voditeljicu programa pomoći u kući, koje će sustavno i koordinirano provoditi realizaciju projekta prema ukazanim potrebama. U okviru projekta predviđena je tako pomoć u obavljanju kućanskih poslova u domu korisnika, poput nabavke živežnih namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoći u pripremanju obroka, pospremanju stana, donošenju ogrjeva, pranju i glačanju rublja i tome slično. Usluga predviđa i pomoć u održavanju osobne higijene u domu korisnika, od pomoći u oblačenju i svlačenju, do kupanja i obavljanja drugih higijenskih potreba. Predviđena je primjerice i pomoć u uređenje okućnice (briga o drvima za ogrjev, košnja trave i slično), organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću), kao i pomoć pri zadovoljavanju drugih svakodnevnih potreba osoba starije životne dobi (kontakti s liječnikom, primjerice).

Obzirom na planirane kapacitete odnosno kadrovske i druge resurse, određen je i maksimalni broj korisnika projekta. Na ukupnoj razini riječ je o 60 korisnika, odnosno 12 korisnika s područja svakog od gradova i općina na čijem će se području projekt provoditi.

Prije samog početka realizacije pilot projekta (predviđa se da bi to moglo biti tijekom ožujka), provelo se odnosno provest će se i anketiranje eventualnih potreba korisnika, kako bi se što preciznije utvrdile stvarne potrebe na terenu, kao i potencijalni broj korisnika usluga predviđenih ovim pilot projektom.

U tu svrhu i Grad Novigrad pripremio je anketni upitnik (dostupan OVDJE), koji će se distribuirati potencijalnim korisnicima odnosno onim našim sugrađanima kojima će obzirom na njihovu dob, zdravstveno stanje i socijalno-ekonomski status ovakve usluge uistinu biti od velike koristi. Anketa se među ostalim može preuzeti i u pisarnici novigradske gradske uprave (radnim danom od 7:30 do 15:30) te u prostorijama novigradskog Crvenog križa (srijedom od 10 do 12 sati), a bit će dostavljena i novigradskim podružnicama Sindikata umirovljenika Hrvatske i Matice umirovljenika Hrvatske, koje će ih proslijediti svojem članstvu.

Zainteresirani korisnici potom će u komunikaciji s Crvenim križem Bujštine formalizirati korištenje usluge, koja će za njih u vrijeme trajanja ovog pilot projekta biti u cijelosti besplatna, objavio je Grad Novigrad.

U Bujama počela rekonstrukcija škole „Leonardo da Vinci“

TAR: DeguStazione ima novu ponudu marendi i produženo radno vrijeme