in

U Bujama počela rekonstrukcija škole „Leonardo da Vinci“

U Bujama je održan radni sastanak vezano za uvođenje u posao na projektu rekonstrukcije i dogradnje školske građevine Talijanske srednje škole Leonardo da Vinci Buje, čime su stvorene sve pretpostavke za početak radova. Službeno su radovi započeli 21. siječnja pregledom budućeg gradilišta i uvođenjem u posao izvođača radova. No tome je prethodilo niz sastanaka i dogovora. Na ovom posljednjem bilo je riječi o rokovima, načinu izvođenja radova i drugih detalja.

Sastanku su prisustvovali voditelj Službe za kapitalne investicije i računovodstvo u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Petar Šokić, predsjednik izvršnog odbora Talijanske unije Marin Corva, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije Patricia Percan, ravnateljica škole Irena Penko te predstavnici tvrtke izvođača radova Vladimir Gortan iz Pazina i Singrad iz Poreča koja će obavljati stručni nadzor.

Ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor potpisani su 23. prosinca 2020. godine, u vrijednosti od 16,5 milijuna kuna. Budući da se radi o trenutno najpotrebnijoj investiciji u školskom sustavu koji djeluje za potrebe talijanske nacionalne manjine u Istarskoj županiji, sredstva za sufinanciranje ovog projekta osigurali su Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 7,5 milijuna kuna, Talijanska unija sa šest milijuna kuna i Istarska županija u iznosu od tri milijuna kuna.

Radovi bi trebali završiti do proljeća 2022. godine, nakon čega slijede aktivnosti na ishođenju uporabne dozvole i opremanje škole kako bi bila spremna za korištenje najkasnije do početka školske godine 2022./2023. Ukupna vrijednost projekta zajedno s opremanjem procjenjuje se na 24 milijuna kuna.

Školska zgrada Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana Leonardo da Vinci BujeBuie izgrađena je 1972. godine na strmom terenu, tlocrtno je zgrada izrazito razvedena i ima ukupnu neto površinu od 1.650 četvornih metara te je istu bilo potrebno temeljito sanirati i rekonstruirati, naročito radi slijeganja i pukotina na građevini koje su uzrokovane neadekvatnim rješenjem oborinskih voda.

U tom smislu je izrađeno idejno rješenje kojim je predviđeno djelomično uklanjanje, rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade, na temelju kojeg je izrađen glavni projekt i dobivena građevinska dozvola 25. listopada 2018. godine, te je izrađen izvedbeni projekt s troškovnikom 2019. godine.

Novim rješenjem školske zgrade osigurat će se prostori za smještaj 12 učionica opće namjene, 1 elektro radionice, 1 praktikuma za ugostiteljska zanimanja, 1 radionice za mehanička zanimanja, 3 specijalizirane učionice za informatiku, matematiku/fiziku i kemiju/biologiju, kabinete, bibliotečno-informatički centar, prostor za više namjena, prostor za organizaciju i koordinaciju rada, sanitarije za nastavnike i učenike, te ostali prateći prostori.Realizacijom projekta omogućit će se bolja funkcionalna organizacija školskog prostora s ukupnom neto korisnom površinom škole od 1.715 četvornih metara, odnosno ukupne bruto površine od 1.845 četvornih metara.

Rekonstrukcija Talijanske srednje škole Leonardo Da Vinci jedan je od najvećih projekata na Bujštini, a njegovom realizacijom osigurat će se svi materijalno-tehnički uvjeti za kvalitetnije izvođenje odgojno-obrazovnih programa, na dobrobit mnogobrojnoj talijanskoj zajednici s tog područja.

U školskoj godini 2020./2021. u školu je upisano 105 učenika u 16 razrednih odjela i obrazovne programe: automehaničara (Jedinstveni model obrazovanja), tehničar za elektroniku, tehničar za računalstvo, komercijalist, konobar-JMO, opća gimnazija i prirodoslovno-matematička gimnazija.

Za vrijeme odvijanja radova nastava će uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja biti dislocirana na tri lokacije: najvećim dijelom u Pučkom otvorenom učilištu Buje, zatim Zajednici Talijana Buje te u Gospodarskoj školi Buje gdje je smješten praktikum za ugostiteljske predmete.

Požar u poduzeću u Galižani

BUJŠTINA: Uskoro kreće projekt pomoći u kući u suradnji Crvenog križa te gradova i općina