in

DANAS PREDSTAVLJANJE UPU-a koji će urediti rivu od Viala do gata za otok – UMJESTO ŠTANDOVA STIŽU TRG I VIŠENAMJENSKI OBJEKT

Foto: TZ Poreč

Danas, 2. travnja, u 17 sati u porečkoj gradskoj palači predstavit će se sve novine i arhitektonska rješenja u prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela gradske rive, što se odnosi na potez od zgrade Općinskog suda i drvoreda Viala preko lučice i marine sve do gata na kojem pristaju brodovi za otok. Javna rasprava za ovaj plan otvorena je do 19. travnja, do kada građani mogu predati svoje primjedbe i prijedloge, ali to mogu učiniti i danas na javnom izlaganju.

Prijedlog arhitekata je, među ostalim, gradnja nadstrešnice na mjestu sadašnjih štandova pored luke. Evo kako je to opisano u prijedlogu izrađivača plana, pulskog Urbisa:

“Gradska nadstrešnica” Prema Studiji uređenja Gradske rive grada Poreča – Zone C na mjestu današnjih montažnih kioska za prodaju zamišljena je izgradnja nove gradske infrastrukture za različite sadržaje. Cilj je od mjesta tranzicije – kroz koje prolaze stanovnici i turisti bez zadržavanja dobiti mjesto zadržavanja – gradsko mjesto koje postaje cilj dolaska. Nadstrešnica je zamišljena kao višenamjenski objekt pod čijim se krovom osim prodaje i ugostiteljstva mogu organizirati i kulturni, glazbeni, sportski i drugi događaji, za koje u gradu zasad ne postoji sličan fleksibilan i natkriven prostor. Objekt “gradske nadstrešnice” predviđen je po uzoru na projekte sličnih objekata u europskim gradovima kao objekt koji podjednako služi lokalnoj zajednici kao mjesto okupljanja, kulturnih manifestacija i sl. kao i objekt trgovačke namjene za posjetitelje Poreča. S obzirom da se radi o građevini koja bi trebala služiti lokalnoj zajednici sve namjene pa tako i trgovačka djelatnost koja će se tamo odvijati trebale bi biti takve da se u njima promiče proizvodnja lokalnih proizvoda, prehrambenih i drugih djelatnosti i lokalne gastronomije.

Van turističke sezone “gradska nadstrešnica” treba postati mjesto koje će stanovnicima Poreča biti novo mjesto okupljanja. Iz tog razloga, nadstrešnica mora služiti kao zaklon od atmosferilija; sunca, kiše, vjetra, visokih i niskih temperatura itd. S obzirom na svoj trgovački karakter prostor treba imati dio sa fiksnim i dio sa mobilnim inventarom kako bi u dijelu sa mobilnim inventarom bilo moguće prostor prenamijeniti za; održavanje predstava i koncerata, privremenu postavu sportskih terena, radionice, modna događanja i slično.

U prvoj fazi uređenja izgradila bi se “gradska nadstrešnica”, uredio trg uz nadstrešnicu i revitalizirala zone šetnice Viale s drvoredom i obale. Promet nastavlja funkcionirati u istim koridorima, ali kao “shared street”, a to je koncept ulice koja je uglavnom pješačka, ali je dopušten režimski promet motornim vozilima (uglavnom za servis i dostavu). Postojeći prostor Viala s drvoredom prepoznat je kao vrlo kvalitetan prostor visoke ambijentalne vrijednosti, no dotrajale urbane opreme i popločenja. Studijom se predlaže obnova zone Viala, te njezina integracija u sveukupno rješenje, kako prostorno, tako i oblikovno i vizurno. Integracija se postiže prvenstveno drugačijim tretmanom ulice koja danas okružuje Viale, odnosno ukidanjem kolnika sa strane zapadno od nadstrešnice i izvedbom kontinuiranog rješenja opločenja duž obuhvata. Unutar zone Viala predložen je i projekt  specifične urbane opreme namijenjene zadržavanju, okupljanju, sjedenju, odmoru i kontemplaciji.

Predloženi su i parkovi, tj. jedan novi pored suda i druga rješenja. Više pročitajte na stranicama Grada Poreča www.porec.hr.

PSIHOLOZI O VEZI PSA I ČOVJEKA: Djeca koja odrastaju uz ljubimca imaju više empatije i samopoštovanja

Karatist Finide AMIR REŠIDOVIĆ zlatni na Cro cupu u Čakovcu