in

MARČANA: Zahvale vrtića svima koji su pomogli u realizaciji GUCA, prvog općinskog suvenira

Početkom ove godine objavili smo da je Marčana dobila svoj prvi tradicionalni suvenir – guc, odnosno tradicionalnu brodicu. Glavni protagonisti ove lijepe priče bila su djeca Dječjeg vrtića Vrtuljak i njihove odgajateljice, koji su zajedničkim radom i trudom osmislili prvi suvenir Općine Marčana. Za njega je Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) Istarska batana dobila sredstva od Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Želja je bila osmisliti autohtoni suvenir kojim će se promovirati i valorizirati lokalna pomorska baština, ali i tradicija i običaji, a istovremeno uključiti najmlađe u edukativne aktivnosti. PA je tako osmišljen partnerski projekt Lagura Istarska batana i Dječjeg vrtića Vrtuljak pod nazivom Tradicionalna brodica moga kraja – prvi suvenir Općine Marčana.

Ravnateljica vrtića Klara Lukašić Buić je nakon dovršetka projekta istaknula da se ovim putem žele zahvaliti svima koji pomogli da se projekt realizira.

To su Katia Ereš, Andrea Praznik, Henry Marić, barba Martin Šegota, Dorina Tikvicki, Tatjana Kaštelan, TV Nova Pula, Robert Cukon, Oliver Išić, TZ Općina Marčana i načelnik Općine Marčane Predrag Pliško kojem se zahvaljuju na podršci u realizaciji svih projekata vrtića Vrtuljak.

Prva edicija Festivala Encijan posvećenog promociji Ćićarije – online izdanje putem Facebook stranice projekta Kaštelir

POREČ: Posezona upitna zbog odlaska Talijana, Austrijanaca i Slovenaca