in

MARČANA: Zahvale vrtića svima koji su pomogli u realizaciji GUCA, prvog općinskog suvenira

Početkom ove godine objavili smo da je Marčana dobila svoj prvi tradicionalni suvenir – guc, odnosno tradicionalnu brodicu. Glavni protagonisti ove lijepe priče bila su djeca Dječjeg vrtića Vrtuljak i njihove odgajateljice, koji su zajedničkim radom i trudom osmislili prvi suvenir Općine Marčana. Za njega je Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) Istarska batana dobila sredstva od Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

MARČANA: Zahvale vrtića svima koji su pomogli u realizaciji GUCA, prvog općinskog suvenira

Želja je bila osmisliti autohtoni suvenir kojim će se promovirati i valorizirati lokalna pomorska baština, ali i tradicija i običaji, a istovremeno uključiti najmlađe u edukativne aktivnosti. PA je tako osmišljen partnerski projekt Lagura Istarska batana i Dječjeg vrtića Vrtuljak pod nazivom Tradicionalna brodica moga kraja – prvi suvenir Općine Marčana.

MARČANA: Zahvale vrtića svima koji su pomogli u realizaciji GUCA, prvog općinskog suvenira

Ravnateljica vrtića Klara Lukašić Buić je nakon dovršetka projekta istaknula da se ovim putem žele zahvaliti svima koji pomogli da se projekt realizira.

MARČANA: Zahvale vrtića svima koji su pomogli u realizaciji GUCA, prvog općinskog suvenira

To su Katia Ereš, Andrea Praznik, Henry Marić, barba Martin Šegota, Dorina Tikvicki, Tatjana Kaštelan, TV Nova Pula, Robert Cukon, Oliver Išić, TZ Općina Marčana i načelnik Općine Marčane Predrag Pliško kojem se zahvaljuju na podršci u realizaciji svih projekata vrtića Vrtuljak.

MARČANA: Zahvale vrtića svima koji su pomogli u realizaciji GUCA, prvog općinskog suvenira
MARČANA: Zahvale vrtića svima koji su pomogli u realizaciji GUCA, prvog općinskog suvenira

Prva edicija Festivala Encijan posvećenog promociji Ćićarije - online izdanje putem Facebook stranice projekta Kaštelir

Prva edicija Festivala Encijan posvećenog promociji Ćićarije – online izdanje putem Facebook stranice projekta Kaštelir

POREČ: Posezona upitna zbog odlaska Talijana, Austrijanaca i Slovenaca

POREČ: Posezona upitna zbog odlaska Talijana, Austrijanaca i Slovenaca