in

POREČ: Jačanje dječjih socijalnih kompetencija na radionici u talijanskoj školi

U porečkoj Talijanskoj osnovnoj školi “Bernardo Parentin” školski psiholog, Goran Poropat, započeo je s učenicima rad na jačanju socijalno emocionalnih vještina. Odrastanje je često naporno, obilježeno formiranjem identiteta, traženjem samoga sebe i smisla  vlastitog postojanja, propitivanja vlastite vrijednosti, pozicioniranja sebe u društvu vršnjaka. Za sve to potrebne su socijalne vještine koje podižu samopouzdanje djece i mladih u raznim životnim odnosima i aktivnostima koje su im važne. U tome mladima može pomoći osnaživanje, pomoć i podrška  važnih odraslih i to roditelja, učitelja , stručnih suradnika, trenera i drugih.

Psiholog Poropat radio je s učenicima u 14. Tjednu psihologije na osnaživanju socijalno emocionalnih vještina . U vrijeme pandemije mentalno zdravlje djece i mladih je vrlo izloženo rizicima. Mladi su osamljeni, izolirani i još im je teže biti vješti u kontaktima.

Poropat je stoga  odlučio da je tjedan psihologije idealna prilika da s  učenicima održi  radionice koje im pomažu razviti socijalno-emocionalne kompetencije. Učenici nižih razreda u radioničkom tipu učenja su upoznavali sebe i opisivali sebe pomoću vježbi vizualizacije dok su oni malo stariji zamišljali konkretne situacije koje žele razriješiti , tražili s psihologom i vršnjacima dobra rješenja koja će testirati u životnim situacijama. Vježbe im mogu pomoći da u perspektivi budu snažniji u odnosima, komunikaciji, kontaktima, izražavanju emocija, izboru ponašanja te da tako  grade vlastito samopoštovanje.

Autori: Zdravi grad Poreč i psiholog TOŠ “Bernardo Parentin” Goran Poropat

Otkriven i drugi kradljivac kamiona na području Pazina

SV. LOVREČ: Ema Alić osvojila prvo mjesto u Istarskoj kros ligi