in

TAR: Ekloške radionice pod vodstvom Adele Deković i Ane Mandić

Foto OŠ Tar-Vabriga

U sklopu projekta „Zelena učionica“ u OŠ Tar-Vabriga održane su ekološke radionice za učenike četvrtih razreda. Radionice su vodile članice udruge „Drijade“ Ana Mandić, koja je i odgajateljica u tarskom vrtiću i naša učiteljica Adela Deković. Udruga za promicanje edukacije u prirodi „Drijade“ osnovana je prošle godine sa sjedištem u Općini Tar-Vabriga, a djeluje na području Istarske županije s ciljem boravka i edukacije djece na otvorenom.

Foto OŠ Tar-Vabriga
Foto OŠ Tar-Vabriga

Održane su radionice o kukcima i  radionice o prirodnim resursima koje potiču ljubav prema prirodi i poštivanje ekosustava.

-Naši učenici su kroz igru i na zabavan način naučili da su sve životinje, pa tako i kukci važan dio ravnoteže u prirodi, te da postoje obnovljivi i neobnovljivi izvori energije i važnost odgovornog upravljanja prirodnim resursima i razvrstavanja otpada, poručuju iz škole.

Nastup zbora Korona

Etnomuzikolog Branislav Ostojić o slovenskoj glazbi u Umagu

GROBLJE ŽBANDAJ

Policija ima upozorenje za Sve svete i Dušni dan