in

Do kraja listopada otvoren natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala

Foto: pixabay.com

Prijave na natječaj za operaciju 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ otvorene su do kraja ovog mjeseca, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Na raspolaganju je ukupno 50 milijuna kuna za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima, s ciljem održanja poljoprivredne proizvodnje. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu, a intenzitet potpore iznosi do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

„Uz ovu mjeru za obnovu proizvodnog potencijala uništenog elementarnim nepogodama imamo i mjeru 17 kroz koju pokrivamo 70% premije osiguranja, a mjere se mogu kombinirati i jedna ne isključuje drugu. Klima se drastično mijenja, vremenske nepogode su sve češće i razornije, ali pravovremenim osiguranjem proizvodnje štete se mogu uvelike umanjiti“, izjavio je potpredsjednik Vlade RH i ministar Tomislav Tolušić te dodao da ove godine imaju dvostruko više premija osiguranja u odnosu na prošlu godinu.

Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura, a natječaj je otvoren do kraja ove godine. Na raspolaganju je 70 milijuna kuna.

Podsjetimo – natječaj za mjeru 17 “Upravljanje rizicima“, tj. podmjeru 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. raspisala je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Prema pravilniku za provedbu ove mjere zahtjeve za isplatu potpore mogu podnijeti  i poljoprivrednici koji su police osiguranja ugovorili i prije stupanja na snagu pravilnika i to za police osiguranja ugovorene od 1. siječnja 2018. godine, zatim za one čiji je početak osiguranja bio u 2017. godini, a datum isteka osiguranja u 2018., ako za njih nije podnesen zahtjev za isplatu potpore na prethodnom natječaju.

Polica osiguranja je prihvatljiva te pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to nepovoljnih klimatskih prilika, životinjskih bolesti, zaraze organizmima štetnim za bilje, okolišnih incidenata i/ili mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Unije.

Vrsar: Zvonimir Perić pobjednik Fotonatječaja Montraker

Asfaltiranja u Baderni, Varvarima, Kunelima i Blagdanićima, uređeni nogostupi kraj škole Finida