in

Usluga Poreč objavila novu brošuru o postupanju s otpadom

Foto Usluga Poreč

Tvrtka Usluga Poreč predstavlja građanima svoju novu brošuru posvećenu pravilnom i odgovornom postupanju sa otpadom, gdje Vas očekuje mnoštvo korisnih informacija. U brošuri ćete pronaći obuhvatne informacije o postupanju s otpadom, uključujući plan primopredaje raznih vrsta otpada – od selektivno prikupljenog do miješanog komunalnog otpada. Također, u njoj ćete pronaći detalje o lokacijama i radnim vremenima reciklažnih dvorišta te mnoge druge korisne informacije.

Besplatan primjerak brošure možete preuzeti niže u tekstu ili u Uredu za korisnike tvrtke Usluga Poreč.

-Vjerujemo da će brošura pomoći u uspješnom planiranju cijelog postupka selektiranja, ali i dati smjernice za održivo upravljanje otpadom, objavila je Usluga Poreč.

Link za brošuru: https://www.cms.usluga.hr/uploaded/1704269942747-BRO%C5%A0URAPOSTUPANJESOTPADOM2024.pdf

nevrijeme valovi more

Vikend uz još kiše, a onda slijedi zahladnjenje

Foto Policijska uprava istarska

Istra: S više od 2 promila izazvao prometnu nesreću. Lupio parkirani automobil