in

Funtana će i ove godine umirovljenicima sufinancirati dopunsko zdravstveno osiguranje

Funtana/Foto: Tanja Kocijančić

Općina Funtana i u ovoj će godini sufinancirati dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenicima. Odluka kojom se to uređuje odnosi se i na neumirovljene osobe starije od 65 godina. Pravo na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruju umirovljenici koji su državljani Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području Funtane, te, kako piše u općinskoj odluci, imaju sklopljenu ili obnovljenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu.

Funtana će, dakle, sufinancirati dopunsko zdravstveno osiguranje do 50 posto, odnosno s iznosom od najviše 35 kuna mjesečno. To će se isplaćivati polugodišnje, odnosno u lipnju i prosincu 2019. godine, i to samo za one mjesece tijekom kojih je sklopljena ili obnovljena polica dopunskog zdravstvenog osiguranja bila važeća. Iznos će se, u pravilu, isplatiti podnositelju zahtjeva na njegov tekući račun, ali se može isplatiti i njegovom punomoćniku, ako je tako određeno u punomoći, odnosno skrbniku ukoliko je rješenjem Centra za socijalnu skrb Poreč ili odobrenjem istoga tako određeno.

Postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja pokreće se podnošenjem zahtjeva, kojem je podnositelji dužan priložiti i dokaze kojima dokazuje da ostvaruju to pravo.

Pravo na ovo sufinanciranje ne ostvaruju oni koji osim mirovine ostvaruju i prihode od redovnog radnog odnosa, kao i oni koji ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret proračuna Republike Hrvatske. Pod pojmom redovni radni odnos podrazumijeva se radni odnos na neodređeno ili određeno vrijeme za koji je zaključen ugovor o radu ili izdano odgovarajuće rješenje o tome.

Umirovljenici koji su prethodne godine ostvarili pravo na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranjanisu dužni ponovno podnositi zahtjev, već ostvareno pravo nastavljaju i dalje koristiti ukoliko im je polica dopunskog zdravstvenog osiguranja obnovljena za 2019. godinu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja podnose se u općinskoj upravi do 6. prosinca. Dodatna pitanja mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu funtana@funtana.hr, ili telefonskim putem na broj 052/445-442.      

Prepoznajete li ženu s fotografije?

Obnovljena novigradska gradska loža