in

FUNTANA će refinanciranjem kredita uštedjeti 150.000 kuna

Dječji vrtić u Funtani

Općina Funtana će refinanciranjem postojećih kredita u proračunu uštedjeti 150 tisuća kuna, a upravo zbog toga su usvojene druge izmjene proračuna za 2020. godinu. Naime, na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća pročelnica Karmen Pilat izvijestila je da su zbog trenutno boljih kamatnih stopa na tržištu zatražili ponude od banaka radi refinanciranja postojećih kredita za izgradnju dječjeg vrtića u Funtani, čiji će dug na kraju godine iznositi 1,87 milijuna kuna kod Croatia banke po kamatnoj stopi od 3,2 posto. Drugi kredit općina ima za izgradnju plaže na šetnici od Perila do kampa Bijela uvala, gdje je ostatak duga 1,35 milijuna kuna u OTP banci uz kamatnu stopu od 2,65 posto.

Najpovoljniju ponudu za refinanciranje tih dugova dala je Zagrebačka banka s kamatnom stopom od 1,04 posto. Naposljetku, refinanciranjem po nižoj kamatnoj stopi proračun će uštedjeti 150.000 kuna. Rebalansom su uklonjena planirana sredstva od zaduživanja za obnovu stare škole, te su se kao nova stavka planirala sredstva za refinanciranje duga po postojećem zaduženju uz daleko povoljniju kamatnu stopu.

To su bili razlozi rebalansa proračuna, kojeg su vijećnici jednoglasno usvojili.

Zahtjev za refinanciranjem kredita općina mora poslati Ministarstvu financija na obradu, a na koji Vlada RH još mora dati suglasnost, najavila je pročelnica.

Vijećnici su zatim usvojili i Plan davanja koncesija na području Općine Funtana u 2020. godini, te imenovali Stručno povjerenstvo u postupku dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova. Koncesija će se dati na razdoblje od pet godina, a procijenjen godišnji prihod od toga je 3.000 kuna.

Prihvaćena je i zamjena zemljišta s dvije privatne osobe, za što su vijećnici ovlastili načelnika Mladena Grgetu da tu zamjenu službeno potpiše. Funtana u zamjenu daje k.č.br. 342/2 a uzima 341/3 i 341/4, vrijedne zajedno skoro 125 tisuća kuna i površine skoro 1.000 kvadrata. Zatim je općina svoju kč.br. 361/3 zamijenila s parcelom 359/2.

Zamjena ide po sistemu metar za metar, odnosno parcele su vrednovane po istoj cijeni.

Načelnik je objasnio da će ovim zamjenama riješiti zadnji dio šetnice kod Bijele uvale koji nije bio vlasnički riješen.

Medalje za mlade porečke stolnotenisače Karla Antolovića, Luku Švaganovića i Niku Radović

ISTRIJANI – Novi spot Serđa Valića i Marija Viscovicha