in

FUNTANA: Iduća sjednica Vijeća u novim prostorima zbog početka obnove stare škole

Vijećnici Funtane - Foto Tanja Kocijančić

Zbog početka obnove stare škole iduća sjednica Vijeća održat će se najvjerojatnije u galeriji Zgor murve.

Za treću sjednicu Općinskog vijeća Funtane predsjednik Igor Žiković predložio je sedam točaka dnevnog reda, koje su vijećnici odradili za samo 15 minuta. S obzirom da nije bilo vijećničkih pitanja s kojima u pravilu uvijek započinje sjednica, riječ je dana načelniku Mladenu Grgeti koji je obrazložio najvažnije stavke iz polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021.

stara škola u funtani siječanj 2021
Stara škola u Funtani već dugo čeka obnovu – Foto Tanja Kocijančić

Općina je tako u razdoblju 1.1. – 30.6.2021.ostvarila ukupni prihod od 6.321.993 kune, dok su ukupni rashodi za to razdoblje iznosili 4.991.974 kune. Načelnik je nabrojio sve izvore prihoda i i sve stavke rashoda u tom polugodišnjem razdoblju. Slijedilo je polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika koje sukladno zakonskim i statutarnim obvezama načelnik podnaša Vijeću dva puta godišnje. Načelnik je taksativno iskazao najvažnije svoje aktivnosti za izvještajno razdoblje koje su se odnosile na deset akata koje se tiču problematike proračuna, osam akata  koje je predložio općinskom Vijeću, dvanaest akata koji su u neposrednoj nadležnosti načelnika te nabrojao i ostale poslove iz domene izvršne djelatnosti.

Đankarlo Milohanović, direktor komunalnog poduzeća Puntica, vijećnicima je podnio izvješće o radu i financijskom planu poduzeća za 2020.godinu, čiji se opseg poslovanja određuje temeljem Programa komunalnih potreba Općine, kojeg donosi Općinsko vijeće. Ukupni prihodi „Puntice“ u 2020. iznosili su 1,769.235 kuna dok su ukupni rashodi bili 1,753.495 kuna.

Slijedio je prijedlog načelnika o prihvaćanju dvije odluke u paketu: Odluke o provođenju postupka stavljanja van snage dijela UPU (Urbanističkog plana uređenja) građevinskog područja Zelena laguna.

Razlog za donošenje tih Odluka leži u neusklađenosti jednog dijela UPU „Zelena laguna“ s Prostornim planom Istarske županije, a obuhvat izmjena i dopuna važećeg UPU građevinskog područja  ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“, smanjen u dijelu uz građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene na k.č. 101/1 i 101/2 k.o. Funtana. Sve točke dnevnog reda vijećnici su prihvatili jednoglasno, bez primjedbi.

Sjednicu Vijeća završio je načelnik Grgeta informacijom da je Općina potpisala ugovor s građevinskom firmom „Vladimir Gortan“ za obnovu stare škole.

Zbog toga će se iduća sjednica Vijeća održati u novouređenim prostorijama.

MARČANSKI VREMEPLOV TZ MARČANA

Uspješan MARČANSKI VREMEPLOV uz Istra Inspirit u čast Svjetskom danu turizma

cijepljenje cjepivo korona

Dosad više od 200 hospitalizacija nakon cijepljenja protiv covida